Παρακολούθηση
Ourania Hatzi (aka Ourania Chatzi Morosan)
Ourania Hatzi (aka Ourania Chatzi Morosan)
Department of Informatics and Telematics, Harokopio University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An integrated approach to automated semantic web service composition through planning
O Hatzi, D Vrakas, M Nikolaidou, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, ...
IEEE Transactions on Services Computing 5 (3), 319-332, 2011
1442011
The PORSCE II framework: Using AI planning for automated semantic web service composition
O Hatzi, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, I Vlahavas
The Knowledge Engineering Review 28 (2), 137-156, 2013
612013
A specialized search engine for web service discovery
O Hatzi, G Batistatos, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
2012 IEEE 19th International Conference on Web Services, 448-455, 2012
422012
A visual programming system for automated problem solving
O Hatzi, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, I Vlahavas
Expert Systems with Applications 37 (6), 4611-4625, 2010
192010
Semantic web service composition using planning and ontology concept relevance
O Hatzi, G Meditskos, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, ...
2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and …, 2009
192009
VLEPPO: A visual language for problem representation
O Hatzi, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, I Vlahavas
PlanSIG 7, 60-66, 2007
152007
Waste prevention scenarios using a web-based tool for local authorities
K Lasaridi, O Hatzi, G Batistatos, K Abeliotis, C Chroni, N Kalogeropoulos, ...
Waste and biomass valorization 6 (5), 625-636, 2015
122015
Semantic awareness in automated web service composition through planning
O Hatzi, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, I Vlahavas
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 123-132, 2010
122010
Semantically aware web service composition through AI planning
O Hatzi, M Nikolaidou, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, ...
International Journal on Artificial Intelligence Tools 24 (01), 1450015, 2015
112015
Extending the social network interaction model to facilitate collaboration through service provision
O Hatzi, G Meletakis, P Katsivelis, A Kapouranis, M Nikolaidou, ...
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling, 94-108, 2014
102014
Collaborative management of applications in enterprise social networks
O Hatzi, G Meletakis, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
2014 IEEE Eighth International Conference on Research Challenges in …, 2014
102014
A synergy of planning and ontology concept ranking for semantic web service composition
O Hatzi, G Meditskos, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, ...
Ibero-American Conference on Artificial Intelligence, 42-51, 2008
102008
PORSCE II: Using planning for semantic web service composition
O Hatzi, G Meditskos, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, ...
Proceedings of the Third International Competition on Knowledge Engineering …, 2009
82009
Using social network technology to provide e-administration services as collaborative tasks
O Hatzi, M Nikolaidou, P Katsivelis-Perakis, V Hudhra, ...
International Conference on Electronic Government and the Information …, 2012
62012
A visual programming tool for designing planning problems for semantic web service composition
D Vrakas, O Hatzi
Visual languages for interactive computing: Definitions and formalizations …, 2008
62008
A cellular automata framework for studying expandable traffic flow models
O Hatzi, S Thomas, V Dalakas, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
Proceedings of the 2007 summer computer simulation conference, 1-5, 2007
42007
Enabling workflow composition within a social network environment
O Hatzi, D Topali, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
International Conference on Business Process Management, 91-103, 2013
32013
Visual Representation of web service composition problems through VLEPpO
O Hatzi, D Vrakas, N Bassiliades, D Anagnostopoulos, I Vlahavas
International workshop on intelligent web based tools (IWBT07), 19th IEEE …, 2007
32007
Realistic virtual environments navigable over the www
I Giannopoulos, O Hatzi, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
Proceedings of the 2007 Summer Computer Simulation Conference, 1-6, 2007
22007
An intelligent tool for expediting and automating data mining steps
O Hatzi, N Zorbas, M Nikolaidou, D Anagnostopoulos
Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics, 1-5, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20