Παρακολούθηση
Gabriel Gorghiu
Gabriel Gorghiu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ssai.valahia.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Problem-based learning-an efficient learning strategy in the science lessons context
G Gorghiu, LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, LM Gorghiu
Procedia-social and behavioral sciences 191, 1865-1870, 2015
2202015
Inquiry based science learning in primary education
AM Suduc, M Bizoi, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 474-479, 2015
882015
Application of problem-based learning strategy in science lessons–Examples of good practice
LM Drăghicescu, AM Petrescu, GC Cristea, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 297-301, 2014
862014
Teachers' Perceived Self-Efficacy for Mobile Teaching and Learning.
EA Santi, G Gorghiu, C Pribeanu
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
582020
Exploring chemistry using virtual instrumentation-challenges and successes
LM Gorghiu, G Gorghiu, T Alexandrescu, L Borcea
Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education 1 (1 …, 2009
472009
The social knowledge–a goal of the social sustainable development
AG Anghel, LM Drăghicescu, GC Cristea, G Gorghiu, LM Gorghiu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 43-49, 2014
362014
Applications of experiential learning in science education non-formal contexts
G Gorghiu, EA Santi
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 16, 320-326, 2016
332016
Information and communication technologies in science education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 1076-1080, 2011
332011
Learning Chemistry in the Frame of Integrated Science Modules–Romanian Student's Perception
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 2516-2520, 2014
312014
Using virtual experiments in the teaching process
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu, G State
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 776-779, 2009
312009
The electronic book-a modern instrument used in teachers’ training process
LM Gorghiu, G Gorghiu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia Computer Science 3, 563-567, 2011
302011
WebQuest in the Classroom–Analysis of its Impact
G Gorghiu, L Gorghiu, V Gonzalez, A Garcia de la Santa
Third International Conference on Multimedia and Information & Communication …, 2005
292005
Working in the second life environment-a way for enhancing students’ collaboration
RL Olteanu, M Bîzoi, G Gorghiu, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1089-1094, 2014
272014
Sustainable development in Romania in pre-school and primary education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 1187-1192, 2014
272014
The learning to learn competence-Guarantor of Personal Development
LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2487-2493, 2015
252015
A Survey on IoT in Education.
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2018
232018
Innovative aspects of the profiles professional development programme dedicated to science teachers
AM Petrescu, M Negreanu, LM Drăghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 1355-1360, 2015
232015
The role of new technologies for enhancing teaching and learning in arts education
LH Munteanu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 122, 245-249, 2014
222014
Pleading for an integrated curriculum
LM Draghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Petrescu
Journal of Science and Arts 13 (1), 89, 2013
222013
Mapping air quality: An assessment of the pollutants dispersion in inhabited areas to predict and manage environmental risks
CL Nicolescu, G Gorghiu, D Dunea, L Buruleanu, V Moise
WSEAS Transactions on Environment and Development 4 (12), 1078-1088, 2008
212008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20