Παρακολούθηση
Maurice Kottelat
Maurice Kottelat
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dplanet.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handbook of European freshwater fishes
M Kottelat, J Freyhof
Kottelat, Cornol & Freyhof, Berlin, 2007
43472007
Freshwater fishes of western Indonesia and Sulawesi
M Kottelat, AJ Whitten, SN Kartikasari, S Wirjoatmojo
Periplus Editions, Hong Kong, 1993
2345*1993
Freshwater ecoregions of the world: a new map of biogeographic units for freshwater biodiversity conservation
R Abell, ML Thieme, C Revenga, M Bryer, M Kottelat, N Bogutskaya, ...
BioScience 58 (5), 403-414, 2008
22452008
The impact of conservation on the status of the world’s vertebrates
M Hoffmann, C Hilton-Taylor, A Angulo, M Böhm, TM Brooks, ...
Science 330 (6010), 1503-1509, 2010
18002010
European freshwater fishes. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on …
M Kottelat
Biologia, Bratislava 52 (Suppl. 5), 1-271, 1997
1142*1997
The fishes of inland waters of Southeast Asia: a catalogue and core bibliography of the fishes known to occur in freshwaters, mangroves and estuaries.
M Kottelat
The Raffles Bulletin of Zoology, Supplement 27, 1-663., 2013
8642013
Fishes of Laos
M Kottelat
WHT Publications, Colombo, 2001
6342001
Freshwater biodiversity in Asia: with special reference to fish
M Kottelat, T Whitten
World Bank Technical Paper 343 (i-ix + 1-59), 1996
4971996
A checklist of the fishes of the South China Sea
GR Allen, K Amaoka, WD Anderson Jr, DR Bellwood, EB Bohlke, ...
The Raffles Bulletin of Zoology, 569-667, 2000
4422000
Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei)
M Kottelat
Raffles Bulletin of Zoology, Supplement 26, 1-199, 2012
4232012
Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes
MF Geiger, F Herder, MT Monaghan, V Almada, R Barbieri, M Bariche, ...
Molecular ecology resources 14 (6), 1210-1221, 2014
3782014
So many fishes, so little time: an overview of recent ichthyological discovery in continental waters
JG Lundberg, M Kottelat, GR Smith, MLJ Stiassny, AC Gill
Annals of the Missouri Botanical Garden 87 (1), 26-62, 2000
3732000
Indochinese nemacheilines: a revision of nemacheiline loaches (Pisces: Cypriniformes) of Thailand, Burma, Laos, Cambodia, and southern Viet Nam
M Kottelat
Pfeil, München, 1990
357*1990
Freshwater fishes of Northern Vietnam: a preliminary check-list of the fishes known or expected to occur in Northern Vietnam: with comments on systematics and nomenclature
M Kottelat
World Bank, Washington, 2001
3272001
Fishes of the Nam Theun and Xe Bangfai basins, Laos, with diagnoses of twenty-two new species (Teleostei: Cyprinidae, Balitoridae, Cobitidae, Coiidae and Odontobutidae)
M Kottelat
Ichthyological Exploration of Freshwaters 9 (1), 1-128, 1998
2701998
Zoogeography of the fishes from Indochinese inland waters with an annotated check-list
M Kottelat
Bulletin Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam 12 (1), 1-54, 1989
2691989
Evolution of miniaturization and the phylogenetic position of Paedocypris, comprising the world's smallest vertebrate
L Rüber, M Kottelat, HH Tan, PKL Ng, R Britz
BMC Evolutionary Biology 7 (1), 38, 2007
1812007
Paedocypris, a new genus of Southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism, comprises the world's smallest vertebrate
M Kottelat, R Britz, HH Tan, KE Witte
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1589), 895-899, 2006
1802006
Diagnoses of a new genus and 64 new species of fishes from Laos (Teleostei: Cyprinidae, Balitoridae, Bagridae, Syngnathidae, Chaudhuriidae and Tetraodontidae)
M Kottelat
Journal of South Asian Natural History 5 (1), 37-82, 2000
1562000
Taxonomic diversity of European Cottus with description of eight new species (Teleostei: Cottidae)
J Freyhof, M Kottelat, A Nolte
Ichthyological Exploration of Freshwaters 16 (2), 107, 2005
1492005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20