Παρακολούθηση
Shi Jin
Shi Jin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power scaling of uplink massive MIMO systems with arbitrary-rank channel means
Q Zhang, S Jin, KK Wong, H Zhu, M Matthaiou
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 8 (5), 966-981, 2014
4562014
Deep learning for massive MIMO CSI feedback
CK Wen, WT Shih, S Jin
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 748-751, 2018
4372018
Deep learning for wireless physical layer: Opportunities and challenges
T Wang, CK Wen, H Wang, F Gao, T Jiang, S Jin
China Communications 14 (11), 92-111, 2017
4352017
Wireless communications with reconfigurable intelligent surface: Path loss modeling and experimental measurement
W Tang, MZ Chen, X Chen, JY Dai, Y Han, M Di Renzo, Y Zeng, S Jin, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (1), 421-439, 2020
4142020
Deep learning-based channel estimation for beamspace mmWave massive MIMO systems
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 852-855, 2018
4072018
Large intelligent surface-assisted wireless communication exploiting statistical CSI
Y Han, W Tang, S Jin, CK Wen, X Ma
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 8238-8242, 2019
3992019
A unified transmission strategy for TDD/FDD massive MIMO systems with spatial basis expansion model
H Xie, F Gao, S Zhang, S Jin
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (4), 3170-3184, 2016
3972016
Federated learning with differential privacy: Algorithms and performance analysis
K Wei, J Li, M Ding, C Ma, HH Yang, F Farokhi, S Jin, TQS Quek, HV Poor
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15, 3454-3469, 2020
3282020
Beam division multiple access transmission for massive MIMO communications
C Sun, X Gao, S Jin, M Matthaiou, Z Ding, C Xiao
IEEE Transactions on Communications 63 (6), 2170-2184, 2015
2952015
Uplink achievable rate for massive MIMO systems with low-resolution ADC
L Fan, S Jin, CK Wen, H Zhang
IEEE Communications Letters 19 (12), 2186-2189, 2015
2762015
Spatial-and frequency-wideband effects in millimeter-wave massive MIMO systems
B Wang, F Gao, S Jin, H Lin, GY Li
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (13), 3393-3406, 2018
2682018
Bayes-optimal joint channel-and-data estimation for massive MIMO with low-precision ADCs
CK Wen, CJ Wang, S Jin, KK Wong, P Ting
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (10), 2541-2556, 2015
2662015
Channel estimation for massive MIMO using Gaussian-mixture Bayesian learning
CK Wen, S Jin, KK Wong, JC Chen, P Ting
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (3), 1356-1368, 2014
2662014
Ergodic capacity analysis of amplify-and-forward MIMO dual-hop systems
S Jin, MR McKay, C Zhong, KK Wong
IEEE Transactions on Information Theory 56 (5), 2204-2224, 2010
2532010
Dual-hop systems with noisy relay and interference-limited destination
C Zhong, S Jin, KK Wong
IEEE Transactions on Communications 58 (3), 764-768, 2010
2402010
An overview of low-rank channel estimation for massive MIMO systems
H Xie, F Gao, S Jin
IEEE Access 4, 7313-7321, 2016
2332016
Model-driven deep learning for physical layer communications
H He, S Jin, CK Wen, F Gao, GY Li, Z Xu
IEEE Wireless Communications 26 (5), 77-83, 2019
2282019
Programmable time-domain digital-coding metasurface for non-linear harmonic manipulation and new wireless communication systems
J Zhao, X Yang, JY Dai, Q Cheng, X Li, NH Qi, JC Ke, GD Bai, S Liu, S Jin, ...
National Science Review 6 (2), 231-238, 2019
2192019
Performance analysis of mixed-ADC massive MIMO systems over Rician fading channels
J Zhang, L Dai, Z He, S Jin, X Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (6), 1327-1338, 2017
2182017
On capacity of large-scale MIMO multiple access channels with distributed sets of correlated antennas
J Zhang, CK Wen, S Jin, X Gao, KK Wong
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (2), 133-148, 2013
2072013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20