Παρακολούθηση
Michel Kieffer
Michel Kieffer
Full professor, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l2s.centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interval analysis
L Jaulin, M Kieffer, O Didrit, E Walter, L Jaulin, M Kieffer, O Didrit, É Walter
Applied Interval Analysis: With Examples in Parameter and State Estimation …, 2001
32832001
Robust autonomous robot localization using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, É Walter, D Meizel
Reliable Computing 6 (3), 337-362, 2000
1512000
Guaranteed recursive non‐linear state bounding using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, E Walter
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 16 (3), 193-218, 2002
1492002
Guaranteed non-linear estimation using constraint propagation on sets
L Jaulin, M Kieffer, I Braems, E Walter
International Journal of Control 74 (18), 1772-1782, 2001
1192001
Guaranteed nonlinear state estimator for cooperative systems
M Kieffer, E Walter
Numerical algorithms 37 (1), 187-198, 2004
1102004
Oversampled filter banks as error correcting codes: Theory and impulse noise correction
F Labeau, JC Chiang, M Kieffer, P Duhamel, L Vandendorpe, B Macq
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (12), 4619-4630, 2005
912005
Joint source-channel decoding: a cross-layer perspective with application in video broadcasting over mobile and wireless networks
P Duhamel, M Kieffer
Academic Press, 2009
872009
Guaranteed recursive nonlinear state estimation using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, E Walter
Decision and Control, 1998. Proceedings of the 37th IEEE Conference on 4 …, 1998
871998
Joint source-channel coding using real BCH codes for robust image transmission
A Gabay, M Kieffer, P Duhamel
IEEE transactions on Image Processing 16 (6), 1568-1583, 2007
702007
Guaranteed robust nonlinear estimation with application to robot localization
L Jaulin, M Kieffer, E Walter, D Meizel
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2002
612002
Guaranteed nonlinear state estimation for continuous-time dynamical models from discrete-time measurements
M Kieffer, E Walter
IFAC Proceedings Volumes 39 (9), 685-690, 2006
572006
Guaranteed estimation of the parameters of nonlinear continuous‐time models: Contributions of interval analysis
M Kieffer, E Walter
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 25 (3), 191-207, 2011
552011
Robust mac-lite and soft header recovery for packetized multimedia transmission
C Marin, Y Leprovost, M Kieffer, P Duhamel
Communications, IEEE Transactions on 58 (3), 775-784, 2010
522010
Real-time bounded-error state estimation for vehicle tracking
E Seignez, M Kieffer, A Lambert, E Walter, T Maurin
The International Journal of Robotics Research 28 (1), 34-48, 2009
492009
Inner approximated reachability analysis
E Goubault, O Mullier, S Putot, M Kieffer
Proceedings of the 17th international conference on Hybrid systems …, 2014
462014
Interval analysis for guaranteed nonlinear parameter estimation
E Walter, M Kieffer
System Identification 2003, 249, 2004
432004
Guaranteed estimation of electrochemical parameters by set inversion using interval analysis
I Braems, F Berthier, L Jaulin, M Kieffer, E Walter
Journal of Electroanalytical Chemistry 495 (1), 1-9, 2000
432000
Estimation ensembliste par analyse par intervalles Application à la localisation d'un véhicule
M Kieffer
431999
Robust decoding of H. 264 encoded video transmitted over wireless channels
G Sabeva, SB Jamaa, M Kieffer, P Duhamel
2006 IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing, 9-13, 2006
422006
Guaranteed nonlinear parameter estimation for continuous-time dynamical models
M Kieffer, E Walter, I Simeonov
Proceedings 14th IFAC Symposium on System Identification, 843-848, 2006
422006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20