Παρακολούθηση
Michel Kieffer
Michel Kieffer
Full professor, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l2s.centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interval analysis
L Jaulin, M Kieffer, O Didrit, E Walter, L Jaulin, M Kieffer, O Didrit, É Walter
Applied Interval Analysis: With Examples in Parameter and State Estimation …, 2001
35012001
Guaranteed recursive non‐linear state bounding using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, E Walter
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 16 (3), 193-218, 2002
1572002
Robust autonomous robot localization using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, É Walter, D Meizel
Reliable Computing 6 (3), 337-362, 2000
1552000
Guaranteed non-linear estimation using constraint propagation on sets
L Jaulin, M Kieffer, I Braems, E Walter
International Journal of Control 74 (18), 1772-1782, 2001
1242001
Guaranteed nonlinear state estimator for cooperative systems
M Kieffer, E Walter
Numerical algorithms 37 (1), 187-198, 2004
1112004
Joint source-channel decoding: a cross-layer perspective with application in video broadcasting over mobile and wireless networks
P Duhamel, M Kieffer
Academic Press, 2009
952009
Oversampled filter banks as error correcting codes: Theory and impulse noise correction
F Labeau, JC Chiang, M Kieffer, P Duhamel, L Vandendorpe, B Macq
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (12), 4619-4630, 2005
922005
Guaranteed recursive nonlinear state estimation using interval analysis
M Kieffer, L Jaulin, E Walter
Decision and Control, 1998. Proceedings of the 37th IEEE Conference on 4 …, 1998
891998
Joint source-channel coding using real BCH codes for robust image transmission
A Gabay, M Kieffer, P Duhamel
IEEE transactions on Image Processing 16 (6), 1568-1583, 2007
722007
Guaranteed robust nonlinear estimation with application to robot localization
L Jaulin, M Kieffer, E Walter, D Meizel
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2002
632002
Guaranteed estimation of the parameters of nonlinear continuous‐time models: contributions of interval analysis
M Kieffer, E Walter
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 25 (3), 191-207, 2011
612011
Guaranteed nonlinear state estimation for continuous-time dynamical models from discrete-time measurements
M Kieffer, E Walter
IFAC Proceedings Volumes 39 (9), 685-690, 2006
592006
Robust mac-lite and soft header recovery for packetized multimedia transmission
C Marin, Y Leprovost, M Kieffer, P Duhamel
Communications, IEEE Transactions on 58 (3), 775-784, 2010
542010
Inner approximated reachability analysis
E Goubault, O Mullier, S Putot, M Kieffer
Proceedings of the 17th international conference on Hybrid systems …, 2014
522014
Real-time bounded-error state estimation for vehicle tracking
E Seignez, M Kieffer, A Lambert, E Walter, T Maurin
The International Journal of Robotics Research 28 (1), 34-48, 2009
492009
Interval analysis for guaranteed nonlinear parameter estimation
E Walter, M Kieffer
System Identification 2003, 249, 2004
472004
Estimation ensembliste par analyse par intervalles Application à la localisation d'un véhicule
M Kieffer
471999
Distributed event-triggered control strategies for multi-agent formation stabilization and tracking
C Viel, S Bertrand, M Kieffer, H Piet-Lahanier
Automatica 106, 110-116, 2019
462019
Kalman filter-based localization for Internet of Things LoRaWAN™ end points
W Bakkali, M Kieffer, M Lalam, T Lestable
2017 IEEE 28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2017
442017
Guaranteed characterization of exact non-asymptotic confidence regions as defined by LSCR and SPS
M Kieffer, E Walter
Automatica 50 (2), 507-512, 2014
442014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20