Παρακολούθηση
Evangelos Alexiou
Evangelos Alexiou
Xiaomi Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xiaomi.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Point cloud quality assessment metric based on angular similarity
E Alexiou, T Ebrahimi
2018 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2018
1612018
Towards a point cloud structural similarity metric
E Alexiou, T Ebrahimi
2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2020
1462020
A novel methodology for quality assessment of voxelized point clouds
EM Torlig, E Alexiou, TA Fonseca, RL de Queiroz, T Ebrahimi
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 174-190, 2018
1362018
A comprehensive study of the rate-distortion performance in MPEG point cloud compression
E Alexiou, I Viola, TM Borges, TA Fonseca, RL De Queiroz, T Ebrahimi
APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 8, e27, 2019
1072019
Towards subjective quality assessment of point cloud imaging in augmented reality
E Alexiou, E Upenik, T Ebrahimi
2017 IEEE 19th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2017
942017
Quality evaluation of static point clouds encoded using mpeg codecs
S Perry, HP Cong, LA da Silva Cruz, J Prazeres, M Pereira, A Pinheiro, ...
2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3428-3432, 2020
762020
PointXR: A toolbox for visualization and subjective evaluation of point clouds in virtual reality
E Alexiou, N Yang, T Ebrahimi
2020 Twelfth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2020
682020
Point cloud subjective evaluation methodology based on 2D rendering
E Alexiou, T Ebrahimi, MV Bernardo, M Pereira, A Pinheiro, LADS Cruz, ...
2018 Tenth international conference on quality of multimedia experience …, 2018
682018
On subjective and objective quality evaluation of point cloud geometry
E Alexiou, T Ebrahimi
2017 Ninth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2017
612017
Point cloud quality evaluation: Towards a definition for test conditions
LA da Silva Cruz, E Dumić, E Alexiou, J Prazeres, R Duarte, M Pereira, ...
2019 eleventh international conference on quality of multimedia experience …, 2019
592019
On the performance of metrics to predict quality in point cloud representations
E Alexiou, T Ebrahimi
Applications of digital image processing XL 10396, 282-297, 2017
592017
Exploiting user interactivity in quality assessment of point cloud imaging
E Alexiou, T Ebrahimi
2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2019
522019
Towards neural network approaches for point cloud compression
E Alexiou, K Tung, T Ebrahimi
Applications of digital image processing XLIII 11510, 18-37, 2020
442020
Point cloud subjective evaluation methodology based on reconstructed surfaces
E Alexious, AMG Pinheiro, C Duarte, D Matković, E Dumić, ...
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 160-173, 2018
252018
Impact of visualisation strategy for subjective quality assessment of point clouds
E Alexiou, T Ebrahimi
2018 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2018
242018
Cwipc-sxr: Point cloud dynamic human dataset for social xr
I Reimat, E Alexiou, J Jansen, I Viola, S Subramanyam, P Cesar
Proceedings of the 12th ACM Multimedia Systems Conference, 300-306, 2021
202021
Towards modelling of visual saliency in point clouds for immersive applications
E Alexiou, P Xu, T Ebrahimi
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4325-4329, 2019
182019
Benchmarking of objective quality metrics for colorless point clouds
E Alexiou, T Ebrahimi
2018 Picture Coding Symposium (PCS), 51-55, 2018
182018
Benchmarking of objective quality metrics for point cloud compression
D Lazzarotto, E Alexiou, T Ebrahimi
2021 IEEE 23rd International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2021
172021
PointPCA: Point cloud objective quality assessment using PCA-based descriptors
E Alexiou, X Zhou, I Viola, P Cesar
arXiv preprint arXiv:2111.12663, 2021
142021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20