Παρακολούθηση
Domenico Buongiorno, PhD
Domenico Buongiorno, PhD
Assistant Professor at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer vision and deep learning techniques for pedestrian detection and tracking: A survey
A Brunetti, D Buongiorno, GF Trotta, V Bevilacqua
Neurocomputing 300, 17-33, 2018
4532018
WRES: a novel 3 DoF WRist ExoSkeleton with tendon-driven differential transmission for neuro-rehabilitation and teleoperation
D Buongiorno, E Sotgiu, D Leonardis, S Marcheschi, M Solazzi, A Frisoli
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 2152-2159, 2018
722018
Remote mobile manipulation with the centauro robot: Full‐body telepresence and autonomous operator assistance
T Klamt, M Schwarz, C Lenz, L Baccelliere, D Buongiorno, T Cichon, ...
Journal of Field Robotics 37 (5), 889-919, 2020
672020
A novel BCI-SSVEP based approach for control of walking in virtual environment using a convolutional neural network
V Bevilacqua, G Tattoli, D Buongiorno, C Loconsole, D Leonardis, ...
2014 international joint conference on neural networks (IJCNN), 4121-4128, 2014
622014
A low-cost vision system based on the analysis of motor features for recognition and severity rating of Parkinson’s Disease
D Buongiorno, I Bortone, GD Cascarano, GF Trotta, A Brunetti, ...
BMC Medical Informatics and Decision Making 19, 1-13, 2019
482019
A linear approach to optimize an EMG-driven neuromusculoskeletal model for movement intention detection in myo-control: A case study on shoulder and elbow joints
D Buongiorno, M Barsotti, F Barone, V Bevilacqua, A Frisoli
Frontiers in neurorobotics 12, 74, 2018
452018
Deep learning for processing electromyographic signals: A taxonomy-based survey
D Buongiorno, GD Cascarano, I De Feudis, A Brunetti, L Carnimeo, ...
Neurocomputing 452, 549-565, 2021
372021
A deep learning instance segmentation approach for global glomerulosclerosis assessment in donor kidney biopsies
N Altini, GD Cascarano, A Brunetti, I De Feudis, D Buongiorno, M Rossini, ...
Electronics 9 (11), 1768, 2020
282020
Biometric handwriting analysis to support Parkinson’s Disease assessment and grading
GD Cascarano, C Loconsole, A Brunetti, A Lattarulo, D Buongiorno, ...
BMC medical informatics and decision making 19, 1-11, 2019
272019
Segmentation and Identification of Vertebrae in CT Scans Using CNN, k-Means Clustering and k-NN
N Altini, G De Giosa, N Fragasso, C Coscia, E Sibilano, B Prencipe, ...
Informatics 8 (2), 40, 2021
252021
A survey on deep learning in electromyographic signal analysis
D Buongiorno, GD Cascarano, A Brunetti, I De Feudis, V Bevilacqua
Intelligent Computing Methodologies: 15th International Conference, ICIC …, 2019
222019
A linear optimization procedure for an emg-driven neuromusculoskeletal model parameters adjusting: validation through a myoelectric exoskeleton control
D Buongiorno, F Barone, M Solazzi, V Bevilacqua, A Frisoli
Haptics: Perception, Devices, Control, and Applications: 10th International …, 2016
212016
A neuromusculoskeletal model of the human upper limb for a myoelectric exoskeleton control using a reduced number of muscles
D Buongiorno, M Barsotti, E Sotgiu, C Loconsole, M Solazzi, V Bevilacqua, ...
2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), 273-279, 2015
202015
Advanced classification of Alzheimer's disease and healthy subjects based on EEG markers
V Bevilacqua, AA Salatino, C Di Leo, G Tattoli, D Buongiorno, D Signorile, ...
2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-5, 2015
182015
Evaluation of a pose-shared synergy-based isometric model for hand force estimation: towards myocontrol
D Buongiorno, F Barone, DJ Berger, B Cesqui, V Bevilacqua, A d’Avella, ...
Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II …, 2017
172017
Multi-dofs exoskeleton-based bilateral teleoperation with the time-domain passivity approach
D Buongiorno, D Chiaradia, S Marcheschi, M Solazzi, A Frisoli
Robotica 37 (9), 1641-1662, 2019
162019
Gait analysis and parkinson’s disease: Recent trends on main applications in healthcare
I Bortone, D Buongiorno, G Lelli, A Di Candia, GD Cascarano, GF Trotta, ...
Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation III …, 2019
142019
Assessment and rating of movement impairment in parkinson’s disease using a low-cost vision-based system
D Buongiorno, GF Trotta, I Bortone, N Di Gioia, F Avitto, G Losavio, ...
Intelligent Computing Methodologies: 14th International Conference, ICIC …, 2018
142018
A supervised CAD to support telemedicine in hematology
V Bevilacqua, D Buongiorno, P Carlucci, F Giglio, G Tattoli, A Guarini, ...
2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-7, 2015
142015
Inline defective laser weld identification by processing thermal image sequences with machine and deep learning techniques
D Buongiorno, M Prunella, S Grossi, SM Hussain, A Rennola, N Longo, ...
Applied Sciences 12 (13), 6455, 2022
132022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20