Παρακολούθηση
Mohamad Gharib
Mohamad Gharib
Associate Professor, University of Tartu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ut.ee - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards an ontology for privacy requirements via a systematic literature review
M Gharib, P Giorgini, J Mylopoulos
Conceptual Modeling: 36th International Conference, ER 2017, Valencia, Spain …, 2017
532017
Privacy requirements: findings and lessons learned in developing a privacy platform
M Gharib, M Salnitri, E Paja, P Giorgini, H Mouratidis, M Pavlidis, JF Ruiz, ...
2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE), 256-265, 2016
332016
Modeling and reasoning about information quality requirements
M Gharib, P Giorgini
Requirements Engineering: Foundation for Software Quality. 9013, 49-64, 2015
272015
Analysis of information quality requirements in business processes, revisited
M Gharib, P Giorgini, J Mylopoulos
Requirements Engineering 23, 227-249, 2018
262018
Meta-learning to improve unsupervised intrusion detection in cyber-physical systems
T Zoppi, M Gharib, M Atif, A Bondavalli
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems (TCPS) 5 (4), 1-27, 2021
252021
On the evaluation measures for machine learning algorithms for safety-critical systems
M Gharib, A Bondavalli
2019 15th European Dependable Computing Conference (EDCC), 141-144, 2019
242019
On the safety of automotive systems incorporating machine learning based components: a position paper
M Gharib, P Lollini, M Botta, E Amparore, S Donatelli, A Bondavalli
2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2018
242018
Ontologies for privacy requirements engineering: A systematic literature review
M Gharib, P Giorgini, J Mylopoulos
arXiv preprint arXiv:1611.10097, 2016
222016
COPri v. 2—A core ontology for privacy requirements
M Gharib, P Giorgini, J Mylopoulos
Data & Knowledge Engineering 133, 101888, 2021
212021
COPri-A core ontology for privacy requirements engineering
M Gharib, J Mylopoulos, P Giorgini
Research Challenges in Information Science: 14th International Conference …, 2020
192020
Towards an approach for analyzing trust in cyber-physical-social systems
M Gharib, P Lollini, A Bondavalli
2017 12th System of Systems Engineering Conference (SoSE), 1-6, 2017
162017
Modeling and reasoning about information quality requirements in business processes
M Gharib, P Giorgini
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling, 231-245, 2015
162015
Towards enhancing traffic sign recognition through sliding windows
M Atif, T Zoppi, M Gharib, A Bondavalli
Sensors 22 (7), 2683, 2022
152022
Information quality requirements engineering with STS-IQ
M Gharib, P Giorgini
Information and Software Technology 107, 83-100, 2019
152019
Dealing with functional safety requirements for automotive systems: A cyber-physical-social approach
M Gharib, P Lollini, A Ceccarelli, A Bondavalli
Critical Information Infrastructures Security: 12th International Conference …, 2018
142018
An Ontology for Privacy Requirements via a Systematic Literature Review
M Gharib, P Giorgini, J Mylopoulos
Journal on Data Semantics 4 (9), 123–149, 2021
122021
Analyzing trust requirements in socio-technical systems: a belief-based approach
M Gharib, P Giorgini
The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference …, 2015
122015
Dealing with information quality requirements
M Gharib, P Giorgini
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 16th …, 2015
122015
A conceptual model for analyzing information quality in System-of-Systems
M Gharib, P Lollini, A Bondavalli
2017 12th System of Systems Engineering Conference (SoSE), 1-6, 2017
112017
A core ontology for privacy requirements engineering
M Gharib, J Mylopoulos
arXiv preprint arXiv:1811.12621, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20