Παρακολούθηση
Niki Efthymiou
Niki Efthymiou
National Technical Uneversity of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fusing body posture with facial expressions for joint recognition of affect in child–robot interaction
PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
IEEE Robotics and automation letters 4 (4), 4011-4018, 2019
772019
COGNIMUSE: A multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization
A Zlatintsi, P Koutras, G Evangelopoulos, N Malandrakis, N Efthymiou, ...
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017, 1-24, 2017
612017
Emotion understanding in videos through body, context, and visual-semantic embedding loss
PP Filntisis, N Efthymiou, G Potamianos, P Maragos
Computer Vision–ECCV 2020 Workshops: Glasgow, UK, August 23–28, 2020 …, 2020
272020
Multi-view fusion for action recognition in child-robot interaction
N Efthymiou, P Koutras, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 455-459, 2018
242018
Multi3: Multi-sensory perception system for multi-modal child interaction with multiple robots
A Tsiami, P Koutras, N Efthymiou, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4585-4592, 2018
222018
Childbot: Multi-robot perception and interaction with children
N Efthymiou, PP Filntisis, P Koutras, A Tsiami, J Hadfield, G Potamianos, ...
Robotics and Autonomous Systems 150, 103975, 2022
212022
E-prevention: Advanced support system for monitoring and relapse prevention in patients with psychotic disorders analyzing long-term multimodal data from wearables and video …
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, N Efthymiou, P Maragos, A Menychtas, ...
Sensors 22 (19), 7544, 2022
202022
Person identification using deep convolutional neural networks on short-term signals from wearable sensors
G Retsinas, PP Filntisis, N Efthymiou, E Theodosis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
202020
Far-field audio-visual scene perception of multi-party human-robot interaction for children and adults
A Tsiami, PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
162018
A comparative study of autoencoder architectures for mental health analysis using wearable sensors data
M Panagiotou, A Zlatintsi, PP Filntisis, AJ Roumeliotis, N Efthymiou, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1258-1262, 2022
142022
Correction to: An Intelligent Cloud-Based Platform for Effective Monitoring of Patients with Psychotic Disorders
I Maglogiannis, A Zlatintsi, A Menychtas, D Papadimatos, PP Filntisis, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2020
14*2020
An unsupervised learning approach for detecting relapses from spontaneous speech in patients with psychosis
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2021 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics …, 2021
102021
Engagement Estimation During Child Robot Interaction Using Deep Convolutional Networks Focusing on ASD Children
D Anagnostopoulou, N Efthymiou, C Papailiou, P Maragos
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021
102021
Object assembly guidance in child-robot interaction using RGB-D based 3D tracking
J Hadfield, P Koutras, N Efthymiou, G Potamianos, CS Tzafestas, ...
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
82018
Towards unsupervised subject-independent speech-based relapse detection in patients with psychosis using variational autoencoders
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 175-179, 2022
72022
Fusing body posture with facial expressions for joint recognition of affect in child–robot interaction. IEEE Robotics and Automation Letters 4, 4 (2019), 4011–4018
PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
72019
Mushroom detection and three dimensional pose estimation from multi-view point clouds
G Retsinas, N Efthymiou, D Anagnostopoulou, P Maragos
Sensors 23 (7), 3576, 2023
62023
A realistic synthetic mushroom scenes dataset
D Anagnostopoulou, G Retsinas, N Efthymiou, P Filntisis, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
62023
Visual robotic perception system with incremental learning for child–robot interaction scenarios
N Efthymiou, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
Technologies 9 (4), 86, 2021
62021
Identifying differences in physical activity and autonomic function patterns between psychotic patients and controls over a long period of continuous monitoring using wearable …
PP Filntisis, A Zlatintsi, N Efthymiou, E Kalisperakis, T Karantinos, ...
arXiv preprint arXiv:2011.02285, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20