Παρακολούθηση
Andreas Schwarz
Andreas Schwarz
Principal Scientist at Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coherent-to-Diffuse Power Ratio Estimation for Dereverberation
A Schwarz, W Kellermann
IEEE/ACM Trans. on Audio, Speech and Lang. Proc. (arXiv preprint arXiv:1502 …, 2015
1412015
A stereophonic acoustic signal extraction scheme for noisy and reverberant environments
K Reindl, Y Zheng, A Schwarz, S Meier, R Maas, A Sehr, W Kellermann
Computer Speech & Language 27 (3), 726-745, 2013
462013
Spatial Diffuseness Features for DNN-Based Speech Recognition in Noisy and Reverberant Environments
A Schwarz, C Huemmer, R Maas, W Kellermann
Proc. ICASSP 2015 (arXiv:1410.2479), 2015
442015
Spectral feature-based nonlinear residual echo suppression
A Schwarz, C Hofmann, W Kellermann
Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA), 2013
442013
Unbiased Coherent-to-Diffuse Ratio Estimation for Dereverberation
A Schwarz, W Kellermann
International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC 2014), 2014
282014
A two-channel reverberation suppression scheme based on blind signal separation and wiener filtering
A Schwarz, K Reindl, W Kellermann
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP …, 2012
262012
A two-channel acoustic front-end for robust automatic speech recognition in noisy and reverberant environments
R Maas, A Schwarz, Y Zheng, K Reindl, S Meier, A Sehr, W Kellermann
CHiME Workshop, 41-46, 2011
262011
The elitist particle filter based on evolutionary strategies as novel approach for nonlinear acoustic echo cancellation
C Hümmer, C Hofmann, R Maas, A Schwarz, W Kellermann
ICASSP 2014, 2014
252014
HRTF-based Robust Least-Squares Frequency-Invariant Beamforming
H Barfuss, C Huemmer, G Lamani, A Schwarz, W Kellermann
WASPAA 2015, 2015
222015
Uncertainty decoding for DNN-HMM hybrid systems based on numerical sampling
C Huemmer, R Maas, A Schwarz, R Astudillo, W Kellermann
Interspeech 2015, 2015
202015
Binaural coherent-to-diffuse-ratio estimation for dereverberation using an ITD model
C Zheng, A Schwarz, W Kellermann, X Li
EUSIPCO 2015, Nice, France, 2015
202015
Combined Nonlinear Echo Cancellation and Residual Echo Suppression
A Schwarz, C Hofmann, W Kellermann
ITG Conference on Speech Communication, 2014
182014
An empirical study of cross-lingual transfer learning techniques for small-footprint keyword spotting
M Sun, A Schwarz, M Wu, N Strom, S Matsoukas, S Vitaladevuni
2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications …, 2017
122017
Robust coherence-based spectral enhancement for speech recognition in adverse real-world environments
H Barfuss, C Huemmer, A Schwarz, W Kellermann
Computer Speech & Language 46, 388-400, 2017
122017
An acoustic front-end for interactive TV incorporating multichannel acoustic echo cancellation and blind signal extraction
K Reindl, Y Zheng, A Lombard, A Schwarz, W Kellermann
Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ASILOMAR), 1716-1720, 2010
122010
On Blocking Matrix-Based Dereverberation for Automatic Speech Recognition
A Schwarz, K Reindl, W Kellermann
International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), 2012
112012
Coherence-based Dereverberation for Automatic Speech Recognition
A Schwarz, A Brendel, W Kellermann
DAGA 2014, 2014
102014
A new uncertainty decoding scheme for DNN-HMM hybrid systems with multichannel speech enhancement
C Huemmer, A Schwarz, R Maas, H Barfuss, RF Astudillo, W Kellermann
ICASSP 2016, 2016
92016
Robust coherence-based spectral enhancement for distant speech recognition
H Barfuss, C Huemmer, A Schwarz, W Kellermann
arXiv:1509.06882, 2015
82015
Improving RNN-T ASR Accuracy Using Context Audio
A Schwarz, I Sklyar, S Wiesler
Interspeech, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20