Παρακολούθηση
Arthur Hebard
Arthur Hebard
Professor of Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.ufl.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superconductivity at 18K in Potassium-doped C60
AF Hebard, MJ Rosseinky, RC Haddon, DW Murphy, SH Glarum, ...
Nature 350, 600-601, 1991
39911991
Transparent, conductive carbon nanotube films
Z Wu, Z Chen, X Du, JM Logan, J Sippel, M Nikolou, K Kamaras, ...
Science 305 (5688), 1273-1276, 2004
37222004
Conducting films of C60 and C70 by alkali-metal doping
RC Haddon, AF Hebard, MJ Rosseinsky, DW Murphy, SJ Duclos, ...
Nature 350 (6316), 320-322, 1991
13781991
Wide band gap ferromagnetic semiconductors and oxides
SJ Pearton, CR Abernathy, ME Overberg, GT Thaler, DP Norton, ...
Journal of Applied Physics 93 (1), 1-13, 2003
12152003
Synthesis and characterization of silica-coated iron oxide nanoparticles in microemulsion: the effect of nonionic surfactants
S Santra, R Tapec, N Theodoropoulou, J Dobson, A Hebard, W Tan
Langmuir 17 (10), 2900-2906, 2001
11432001
Superconductivity at 28 K in
MJ Rosseinsky, AP Ramirez, SH Glarum, DW Murphy, RC Haddon, ...
Physical review letters 66 (21), 2830, 1991
11191991
High efficiency graphene solar cells by chemical doping
X Miao, S Tongay, MK Petterson, K Berke, AG Rinzler, BR Appleton, ...
Nano letters 12 (6), 2745-2750, 2012
11162012
New Phases of C60 Synthesized at High Pressure
Y Iwasa, T Arima, RM Fleming, T Siegrist, O Zhou, RC Haddon, ...
Science 264 (5165), 1570-1572, 1994
8531994
C60 thin film transistors
RC Haddon, AS Perel, RC Morris, TTM Palstra, AF Hebard, RM Fleming
Applied Physics Letters 67 (1), 121-123, 1995
7551995
Preparation and characterization of a novel magnetic biochar for arsenic removal
M Zhang, B Gao, S Varnoosfaderani, A Hebard, Y Yao, M Inyang
Bioresource technology 130, 457-462, 2013
7092013
Magnetic-field-tuned superconductor-insulator transition in two-dimensional films
AF Hebard, MA Paalanen
Physical review letters 65 (7), 927, 1990
6931990
Advances in wide bandgap materials for semiconductor spintronics
SJ Pearton, CR Abernathy, DP Norton, AF Hebard, YD Park, LA Boatner, ...
Materials Science and Engineering: R: Reports 40 (4), 137-168, 2003
5662003
Ferromagnetism in Mn-implanted ZnO: Sn single crystals
DP Norton, SJ Pearton, AF Hebard, N Theodoropoulou, LA Boatner, ...
Applied Physics Letters 82 (2), 239-241, 2003
5382003
Deposition and characterization of fullerene films
AF Hebard, RC Haddon, RM Fleming, AR Kortan
Applied physics letters 59 (17), 2109-2111, 1991
4391991
Rectification at graphene-semiconductor interfaces: zero-gap semiconductor-based diodes
S Tongay, M Lemaitre, X Miao, B Gila, BR Appleton, AF Hebard
Physical Review X 2 (1), 011002, 2012
3882012
Indication of ferromagnetism in molecular-beam-epitaxy-derived N-type GaMnN
ME Overberg, CR Abernathy, SJ Pearton, NA Theodoropoulou, ...
Applied Physics Letters 79 (9), 1312-1314, 2001
3852001
Magnetic and structural properties of Mn-implanted GaN
N Theodoropoulou, AF Hebard, ME Overberg, CR Abernathy, SJ Pearton, ...
Applied Physics Letters 78 (22), 3475-3477, 2001
3572001
Renormalization of the Mean-Field Superconducting Penetration Depth in Epitaxial Y Ba 2 Cu 3 O 7 Films
AT Fiory, AF Hebard, PM Mankiewich, RE Howard
Physical review letters 61 (12), 1419, 1988
3331988
Magnetic properties of MoS2: Existence of ferromagnetism
S Tongay, SS Varnoosfaderani, BR Appleton, J Wu, AF Hebard
Applied Physics Letters 101 (12), 2012
3112012
Unconventional carrier-mediated ferromagnetism above room temperature in ion-implanted (Ga, Mn) P: C
N Theodoropoulou, AF Hebard, ME Overberg, CR Abernathy, SJ Pearton, ...
arXiv preprint cond-mat/0201492, 2002
2872002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20