Παρακολούθηση
Guillermo Ortiz-Jiménez
Guillermo Ortiz-Jiménez
PhD student, EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hold me tight! Influence of discriminative features on deep network boundaries
G Ortiz-Jimenez*, A Modas*, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), 2020
302020
Sparse sampling for inverse problems with tensors
G Ortiz-Jiménez, M Coutino, SP Chepuri, G Leus
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (12), 3272-3286, 2019
302019
Optimism in the face of adversity: Understanding and improving deep learning through adversarial robustness
G Ortiz-Jiménez, A Modas, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
Proceedings of the IEEE 109 (5), 2020
262020
Sampling and reconstruction of signals on product graphs
G Ortiz-Jiménez, M Coutino, SP Chepuri, G Leus
2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP …, 2018
172018
Simulation Framework for a 3-D High-Resolution Imaging Radar at 300 GHz with a Scattering Model Based on Rendering Techniques
G Ortiz-Jiménez, F García-Rial, LA Ubeda-Medina, R Pagés, N García, ...
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 7 (4), 404-414, 2017
172017
What can linearized neural networks actually say about generalization?
G Ortiz-Jiménez, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), 2021
112021
Neural Anisotropy Directions
G Ortiz-Jimenez*, A Modas*, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), 2020
112020
On the choice of graph neural network architectures
C Vignac, G Ortiz-Jiménez, P Frossard
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
102020
A neural anisotropic view of underspecification in deep learning
G Ortiz-Jimenez, IF Salazar-Reque, A Modas, SM Moosavi-Dezfooli, ...
RobustML Workshop (ICLR 2021), 2021
62021
PRIME: A Few Primitives Can Boost Robustness to Common Corruptions
A Modas*, R Rade*, G Ortiz-Jiménez, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
European Conference on Computer Vision (ECCV 2022), 2021
42021
A Structured Dictionary Perspective on Implicit Neural Representations
G Yüce*, G Ortiz-Jiménez*, B Besbinar, P Frossard
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2022), 2021
42021
Redundant features can hurt robustness to distribution shift
G Ortiz-Jiménez*, A Modas*, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
Uncertainty & Robustness in Deep Learning Workshop (ICML 2020), 2020
32020
Forward-backward splitting for optimal transport based problems
G Ortiz-Jiménez, M El Gheche, E Simou, HP Maretić, P Frossard
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
32020
CDOT: Continuous Domain Adaptation using Optimal Transport
G Ortiz-Jimenez, ME Gheche, E Simou, HP Maretic, P Frossard
Optimal Transport & Machine Learning Workshop (NeurIPS 2019), 2019
32019
Multidomain Graph Signal Processing: Learning and Sampling (MSc. Thesis)
G Ortiz-Jiménez
Delft University of Technology, 2018
1*2018
Catastrophic overfitting is a bug but also a feature
G Ortiz-Jiménez*, P de Jorge*, A Sanyal, A Bibi, PK Dokania, P Frossard, ...
arXiv preprint arXiv:2206.08242, 2022
2022
On the benefits of knowledge distillation for adversarial robustness
J Maroto, G Ortiz-Jiménez, P Frossard
arXiv preprint arXiv:2203.07159, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17