Παρακολούθηση
David Balduzzi
David Balduzzi
XTX Markets
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Domain generalization via invariant feature representation
K Muandet, D Balduzzi, B Schölkopf
International conference on machine learning, 10-18, 2013
11512013
Deep reconstruction-classification networks for unsupervised domain adaptation
M Ghifary, WB Kleijn, M Zhang, D Balduzzi, W Li
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
10072016
Uncovering the temporal dynamics of diffusion networks
M Gomez-Rodriguez, D Balduzzi, B Schölkopf
Twenty-eighth International Conference on Machine Learning, Bellevue, Washington, 2011
737*2011
Domain generalization for object recognition with multi-task autoencoders
M Ghifary, WB Kleijn, M Zhang, D Balduzzi
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2551-2559, 2015
7142015
Integrated information in discrete dynamical systems: motivation and theoretical framework
D Balduzzi, G Tononi
PLoS computational biology 4 (6), e1000091, 2008
4682008
Scatter component analysis: A unified framework for domain adaptation and domain generalization
M Ghifary, D Balduzzi, WB Kleijn, M Zhang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (7), 1414-1430, 2016
4502016
The shattered gradients problem: If resnets are the answer, then what is the question?
D Balduzzi, M Frean, L Leary, JP Lewis, KWD Ma, B McWilliams
International Conference on Machine Learning, 342-350, 2017
4372017
The mechanics of n-player differentiable games
D Balduzzi, S Racaniere, J Martens, J Foerster, K Tuyls, T Graepel
International Conference on Machine Learning, 354-363, 2018
3072018
Qualia: The geometry of integrated information
D Balduzzi, G Tononi
PLoS computational biology 5 (8), e1000462, 2009
3032009
Quantifying causal influences
D Janzing, D Balduzzi, M Grosse-Wentrup, B Schölkopf
2502013
Open-ended learning in symmetric zero-sum games
D Balduzzi, M Garnelo, Y Bachrach, W Czarnecki, J Perolat, M Jaderberg, ...
International Conference on Machine Learning, 434-443, 2019
1712019
Uncovering the structure and temporal dynamics of information propagation
MG Rodriguez, J Leskovec, D Balduzzi, B Schölkopf
Network Science 2 (1), 26-65, 2014
1602014
Stable opponent shaping in differentiable games
A Letcher, J Foerster, D Balduzzi, T Rocktäschel, S Whiteson
arXiv preprint arXiv:1811.08469, 2018
1172018
Logan: Latent optimisation for generative adversarial networks
Y Wu, J Donahue, D Balduzzi, K Simonyan, T Lillicrap
arXiv preprint arXiv:1912.00953, 2019
1072019
Re-evaluating evaluation
D Balduzzi, K Tuyls, J Perolat, T Graepel
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
1052018
Differentiable game mechanics
A Letcher, D Balduzzi, S Racaniere, J Martens, J Foerster, K Tuyls, ...
Journal of Machine Learning Research 20 (84), 1-40, 2019
882019
Real world games look like spinning tops
WM Czarnecki, G Gidel, B Tracey, K Tuyls, S Omidshafiei, D Balduzzi, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 17443-17454, 2020
852020
Learning the Structure of Sum-Product Networks via an SVD-based Algorithm.
T Adel, D Balduzzi, A Ghodsi
UAI, 32-41, 2015
802015
From poincaré recurrence to convergence in imperfect information games: Finding equilibrium via regularization
J Perolat, R Munos, JB Lespiau, S Omidshafiei, M Rowland, P Ortega, ...
International Conference on Machine Learning, 8525-8535, 2021
742021
Kickback cuts backprop's red-tape: Biologically plausible credit assignment in neural networks
D Balduzzi, H Vanchinathan, J Buhmann
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 29 (1), 2015
742015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20