Παρακολούθηση
Spiros H. Anastasiadis
Spiros H. Anastasiadis
Professor, Dept. of Chemistry, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neutron reflectivity studies of the surface-induced ordering of diblock copolymer films
SH Anastasiadis, TP Russell, SK Satija, CF Majkrzak
Physical Review Letters 62 (16), 1852, 1989
5901989
Biomimetic artificial surfaces quantitatively reproduce the water repellency of a lotus leaf
V Zorba, E Stratakis, M Barberoglou, E Spanakis, P Tzanetakis, ...
Advanced materials 20 (21), 4049-4054, 2008
5002008
The morphology of symmetric diblock copolymers as revealed by neutron reflectivity
SH Anastasiadis, TP Russell, SK Satija, CF Majkrzak
The Journal of chemical physics 92 (9), 5677-5691, 1990
4811990
Compatibilizing effect of block copolymers added to the polymer/polymer interface
SH Anastasiadis, I Gancarz, JT Koberstein
Macromolecules 22 (3), 1449-1453, 1989
3641989
Nanoscopic-confinement effects on local dynamics
SH Anastasiadis, K Karatasos, G Vlachos, E Manias, EP Giannelis
Physical Review Letters 84 (5), 915, 2000
3392000
Interfacial tension of immiscible polymer blends: temperature and molecular weight dependence
SH Anastasiadis, I Gancarz, JT Koberstein
Macromolecules 21 (10), 2980-2987, 1988
2621988
Concentration fluctuation induced dynamic heterogeneities in polymer blends
SK Kumar, RH Colby, SH Anastasiadis, G Fytas
The Journal of chemical physics 105 (9), 3777-3788, 1996
2601996
The determination of interfacial tension by video image processing of pendant fluid drops
SH Anastasiadis, JK Chen, JT Koberstein, AF Siegel, JE Sohn, ...
Journal of colloid and interface science 119 (1), 55-66, 1987
2221987
Ordering of thin diblock copolymer films
A Menelle, TP Russell, SH Anastasiadis, SK Satija, CF Majkrzak
Physical review letters 68 (1), 67, 1992
2191992
Rheology of a lower critical solution temperature binary polymer blend in the homogeneous, phase-separated, and transitional regimes
M Kapnistos, A Hinrichs, D Vlassopoulos, SH Anastasiadis, A Stammer, ...
Macromolecules 29 (22), 7155-7163, 1996
2071996
Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered silicate nanocomposites
MM Elmahdy, K Chrissopoulou, A Afratis, G Floudas, SH Anastasiadis
Macromolecules 39 (16), 5170-5173, 2006
1852006
Bio-inspired water repellent surfaces produced by ultrafast laser structuring of silicon
M Barberoglou, V Zorba, E Stratakis, E Spanakis, P Tzanetakis, ...
Applied Surface Science 255 (10), 5425-5429, 2009
1502009
Unconventional morphologies of symmetric, diblock copolymers due to film thickness constraints
TP Russell, A Menelle, SH Anastasiadis, SK Satija, CF Majkrzak
Macromolecules 24 (23), 6263-6269, 1991
1501991
Random laser action in organic–inorganic nanocomposites
D Anglos, A Stassinopoulos, RN Das, G Zacharakis, M Psyllaki, ...
JOSA B 21 (1), 208-213, 2004
1432004
From superhydrophobicity and water repellency to superhydrophilicity: smart polymer-functionalized surfaces
E Stratakis, A Mateescu, M Barberoglou, M Vamvakaki, C Fotakis, ...
Chemical Communications 46 (23), 4136-4138, 2010
1322010
Controlling the miscibility of polyethylene/layered silicate nanocomposites by altering the polymer/surface interactions
K Chrissopoulou, I Altintzi, SH Anastasiadis, EP Giannelis, M Pitsikalis, ...
Polymer 46 (26), 12440-12451, 2005
1302005
Probing collective motions of terminally anchored polymers
G Fytas, SH Anastasiadis, R Seghrouchni, D Vlassopoulos, J Li, BJ Factor, ...
Science 274 (5295), 2041-2044, 1996
1301996
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Herrera, SH Anastasiadis, ...
Small 2 (4), 513-516, 2006
1222006
Dielectric study of Poly(styrene-co-butadiene) Composites with Carbon Black, Silica, and Nanoclay
LT Vo, SH Anastasiadis, EP Giannelis
Macromolecules 44 (15), 6162-6171, 2011
1202011
Photocontrolled variations in the wetting capability of photochromic polymers enhanced by surface nanostructuring
A Athanassiou, MI Lygeraki, D Pisignano, K Lakiotaki, M Varda, E Mele, ...
Langmuir 22 (5), 2329-2333, 2006
1192006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20