Παρακολούθηση
Spiros H. Anastasiadis
Spiros H. Anastasiadis
Professor, Dept. of Chemistry, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neutron reflectivity studies of the surface-induced ordering of diblock copolymer films
SH Anastasiadis, TP Russell, SK Satija, CF Majkrzak
Physical Review Letters 62 (16), 1852, 1989
6161989
Biomimetic artificial surfaces quantitatively reproduce the water repellency of a lotus leaf
V Zorba, E Stratakis, M Barberoglou, E Spanakis, P Tzanetakis, ...
Advanced materials 20 (21), 4049-4054, 2008
5662008
The morphology of symmetric diblock copolymers as revealed by neutron reflectivity
SH Anastasiadis, TP Russell, SK Satija, CF Majkrzak
The Journal of chemical physics 92 (9), 5677-5691, 1990
4841990
Compatibilizing effect of block copolymers added to the polymer/polymer interface
SH Anastasiadis, I Gancarz, JT Koberstein
Macromolecules 22 (3), 1449-1453, 1989
3621989
Nanoscopic-confinement effects on local dynamics
SH Anastasiadis, K Karatasos, G Vlachos, E Manias, EP Giannelis
Physical Review Letters 84 (5), 915, 2000
3482000
Interfacial tension of immiscible polymer blends: temperature and molecular weight dependence
SH Anastasiadis, I Gancarz, JT Koberstein
Macromolecules 21 (10), 2980-2987, 1988
2711988
Concentration fluctuation induced dynamic heterogeneities in polymer blends
SK Kumar, RH Colby, SH Anastasiadis, G Fytas
The Journal of chemical physics 105 (9), 3777-3788, 1996
2671996
The determination of interfacial tension by video image processing of pendant fluid drops
SH Anastasiadis, JK Chen, JT Koberstein, AF Siegel, JE Sohn, ...
Journal of colloid and interface science 119 (1), 55-66, 1987
2421987
Ordering of thin diblock copolymer films
A Menelle, TP Russell, SH Anastasiadis, SK Satija, CF Majkrzak
Physical review letters 68 (1), 67, 1992
2311992
Rheology of a lower critical solution temperature binary polymer blend in the homogeneous, phase-separated, and transitional regimes
M Kapnistos, A Hinrichs, D Vlassopoulos, SH Anastasiadis, A Stammer, ...
Macromolecules 29 (22), 7155-7163, 1996
2111996
Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered silicate nanocomposites
MM Elmahdy, K Chrissopoulou, A Afratis, G Floudas, SH Anastasiadis
Macromolecules 39 (16), 5170-5173, 2006
2032006
Bio-inspired water repellent surfaces produced by ultrafast laser structuring of silicon
M Barberoglou, V Zorba, E Stratakis, E Spanakis, P Tzanetakis, ...
Applied Surface Science 255 (10), 5425-5429, 2009
1632009
Unconventional morphologies of symmetric, diblock copolymers due to film thickness constraints
TP Russell, A Menelle, SH Anastasiadis, SK Satija, CF Majkrzak
Macromolecules 24 (23), 6263-6269, 1991
1521991
Random laser action in organic–inorganic nanocomposites
D Anglos, A Stassinopoulos, RN Das, G Zacharakis, M Psyllaki, ...
JOSA B 21 (1), 208-213, 2004
1492004
From superhydrophobicity and water repellency to superhydrophilicity: smart polymer-functionalized surfaces
E Stratakis, A Mateescu, M Barberoglou, M Vamvakaki, C Fotakis, ...
Chemical communications 46 (23), 4136-4138, 2010
1392010
Controlling the miscibility of polyethylene/layered silicate nanocomposites by altering the polymer/surface interactions
K Chrissopoulou, I Altintzi, SH Anastasiadis, EP Giannelis, M Pitsikalis, ...
Polymer 46 (26), 12440-12451, 2005
1372005
Crystallinity and chain conformation in PEO/layered silicate nanocomposites
K Chrissopoulou, KS Andrikopoulos, S Fotiadou, S Bollas, ...
Macromolecules 44 (24), 9710-9722, 2011
1352011
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Herrera, SH Anastasiadis, ...
Small 2 (4), 513-516, 2006
1352006
Probing collective motions of terminally anchored polymers
G Fytas, SH Anastasiadis, R Seghrouchni, D Vlassopoulos, J Li, BJ Factor, ...
Science 274 (5295), 2041-2044, 1996
1321996
Polyolefin/layered silicate nanocomposites with functional compatibilizers
K Chrissopoulou, SH Anastasiadis
European Polymer Journal 47 (4), 600-613, 2011
1272011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20