Παρακολούθηση
William A. Berggren
William A. Berggren
Distinguished Visiting Professor, Rutgers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eps.rutgers.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy
WA Berggren, DV Kent, CC Swisher, MP Aubry
48041995
Cenozoic geochronology
WA Berggren, DV Kent, JJ Flynn, JA Van Couvering
Geological Society of America Bulletin 96 (11), 1407-1418, 1985
15451985
The Neogene: part 2 Neogene geochronology and chronostratigraphy
WA Berggren, DV Kent, JA Van Couvering
Geological Society, London, Memoirs 10 (1), 211-260, 1985
1363*1985
The late Neogene: biostratigraphy, geochronology, and paleoclimatology of the last 15 million years in marine and continental sequences
WA Berggren, JA Van Couvering
Elsevier, 2011
8522011
Review and revision of Cenozoic tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and calibration to the geomagnetic polarity and astronomical time scale
BS Wade, PN Pearson, WA Berggren, H Pälike
Earth-Science Reviews 104 (1-3), 111-142, 2011
8232011
Cenozoic cosmopolitan deep-water benthic foraminifera
FPCM Van Morkhoven, WA Berggren, AS Edwards
Bulletin des centres de Recherches exploration-production elf-aquitaine, 1986
7921986
A revised tropical to subtropical Paleogene planktonic foraminiferal zonation
WA Berggren, PN Pearson
The Journal of Foraminiferal Research 35 (4), 279-298, 2005
6992005
Late Neogene chronology: new perspectives in high-resolution stratigraphy
WA Berggren, FJ Hilgen, CG Langereis, DV Kent, JD Obradovich, I Raffi, ...
Geological Society of America Bulletin 107 (11), 1272-1287, 1995
6911995
A Cenozoic time‐scale—some implications for regional geology and paleobiogeography
WA Berggren
Lethaia 5 (2), 195-215, 1972
6171972
Formation of the Isthmus of Panama
A O’Dea, HA Lessios, AG Coates, RI Eytan, SA Restrepo-Moreno, ...
Science advances 2 (8), e1600883, 2016
6072016
Paleogeography, paleobiogeography and the history of circulation in the Atlantic Ocean
WA Berggren, CD Hollister
4801974
Geochronology, time scales and global stratigraphic correlation
WA Berggren, DV Kent, MP Aubry, J Hardenbol
477*1995
Atlas of Paleocene planktonic foraminifera
RK Olsson, WA Berggren, C Hemleben, BT Huber
4691999
The geology of the Darien, Panama, and the late Miocene-Pliocene collision of the Panama arc with northwestern South America
AG Coates, LS Collins, MP Aubry, WA Berggren
GSA Bulletin 116 (11-12), 1327-1344, 2004
4282004
Paleogene tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology
WA Berggren, KG Miller
Micropaleontology, 362-380, 1988
4271988
The two Phanerozoic supercycles
AG Fischer, WA Berggren, JA Van Couvering
Catastrophes and earth history: The new uniformitarianism, 129-150, 1984
3221984
Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units
FF Steininger, WA Berggren, DV Kent, RL Bernor, S Sen, J Agusti
3131996
Paleocene benthonic foraminiferal biostratigraphy, paleobiogeography and paleoecology of Atlantic—Tethyan regions: midway-type fauna
WA Berggren, J Aubert
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 18 (2), 73-192, 1975
3091975
A new Paleogene numerical time scale
J Hardenbol, WA Berggren
AAPG Special Volumes 116, 213-234, 1978
3061978
Eocene-Oligocene climatic and biotic evolution: an overview
WA Berggren, DR Prothero
Eocene-Oligocene climatic and biotic evolution, 1-28, 2014
2712014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20