Παρακολούθηση
Douglas J Paul
Douglas J Paul
Royal Academy of Engineering Chair in Emerging Technologies, University of Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Si/SiGe heterostructures: from material and physics to devices and circuits
DJ Paul
Semiconductor science and technology 19 (10), R75, 2004
7722004
Design and fabrication of memory devices based on nanoscale polyoxometalate clusters
C Busche, L Vila-Nadal, J Yan, HN Miras, DL Long, VP Georgiev, ...
Nature 515 (7528), 545-549, 2014
3242014
Silicon Heterostructure Handbook: Materials, Fabrication, Devices, Circuits and Applications of SiGe and Si Strained-Layer Epitaxy
JD Cressler, S Monfray, G Freeman, D Friedman, DJ Paul, S Tsujino, ...
CRC press, 2018
2972018
Measurement of the Earth tides with a MEMS gravimeter
RP Middlemiss, A Samarelli, DJ Paul, J Hough, S Rowan, GD Hammond
Nature 531 (7596), 614-617, 2016
2942016
Roadmap for nanoelectronics
R Compano, L Molenkamp, DJ Paul
European Commission IST programme, Future and Emerging Technologies, 1-81, 2000
2622000
Silicon‐Germanium strained layer materials in microelectronics
DJ Paul
Advanced Materials 11 (3), 191-204, 1999
2281999
Mid-infrared plasmon-enhanced spectroscopy with germanium antennas on silicon substrates
L Baldassarre, E Sakat, J Frigerio, A Samarelli, K Gallacher, E Calandrini, ...
Nano letters 15 (11), 7225 - 7231, 2015
2142015
Intersubband electroluminescence from Si/SiGe cascade emitters at terahertz frequencies
SA Lynch, R Bates, DJ Paul, DJ Norris, AG Cullis, Z Ikonic, RW Kelsall, ...
Applied physics letters 81 (9), 1543-1545, 2002
1712002
High performance planar germanium-on-silicon single-photon avalanche diode detectors
P Vines, K Kuzmenko, J Kirdoda, DCS Dumas, MM Mirza, RW Millar, ...
Nature communications 10 (1), 1086, 2019
1382019
Silicon germanium heterostructures in electronics: the present and the future
DJ Paul
Thin Solid Films 321 (1-2), 172-180, 1998
1311998
Physics and applications of terahertz radiation
M Perenzoni, DJ Paul
Springer, 2014
1202014
Ohmic contacts to n-type germanium with low specific contact resistivity
K Gallacher, P Velha, DJ Paul, I MacLaren, M Myronov, DR Leadley
Applied Physics Letters 100 (2), 2012
1192012
8-band modeling of the quantum confined Stark effect in Ge quantum wells on Si substrates
DJ Paul
Physical Review B 77 (15), 155323, 2008
1182008
The progress towards terahertz quantum cascade lasers on silicon substrates
DJ Paul
Laser & Photonics Reviews 4 (5), 610-632, 2010
1142010
Nanofabrication of high aspect ratio (∼ 50: 1) sub-10 nm silicon nanowires using inductively coupled plasma etching
MM Mirza, H Zhou, P Velha, X Li, KE Docherty, A Samarelli, G Ternent, ...
Journal of Vacuum Science & Technology B 30 (6), 2012
1052012
Roadmap for the next-generation of hybrid photovoltaic-thermal solar energy collectors
A Mellor, DA Alvarez, I Guarracino, A Ramos, AR Lacasta, LF Llin, ...
Solar Energy 174, 386-398, 2018
1032018
Interwell intersubband electroluminescence from Si/SiGe quantum cascade emitters
R Bates, SA Lynch, DJ Paul, Z Ikonic, RW Kelsall, P Harrison, SL Liew, ...
Applied physics letters 83 (20), 4092-4094, 2003
972003
Silicon as a model ion trap: Time domain measurements of donor Rydberg states
NQ Vinh, PT Greenland, K Litvinenko, B Redlich, AFG Van Der Meer, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (31), 10649-10653, 2008
962008
Facile Surfactant‐Free Synthesis of p‐Type SnSe Nanoplates with Exceptional Thermoelectric Power Factors
G Han, SR Popuri, HF Greer, JWG Bos, W Zhou, AR Knox, A Montecucco, ...
Angewandte Chemie International Edition 55 (22), 6433-6437, 2016
952016
High-performance nMOSFETs using a novel strained Si/SiGe CMOS architecture
SH Olsen, AG O'Neill, LS Driscoll, KSK Kwa, S Chattopadhyay, AM Waite, ...
IEEE Transactions on Electron Devices 50 (9), 1961-1969, 2003
942003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20