Παρακολούθηση
Konstantinos Kotis
Konstantinos Kotis
Assoc. Professor (tenure track) at University of the Aegean, Dept. of Cultural Tech., i-Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-centered ontology engineering: The HCOME methodology
K Kotis, GA Vouros
Knowledge and Information Systems 10, 109-131, 2006
2992006
Automatic Generation Of Multiple Choice Questions From Domain Ontologies
A Papasalouros, K Kanaris, K Kotis
e-Learning, IADIS, 427-434, 2008
1892008
Towards automatic merging of domain ontologies: The HCONE-merge approach
K Kotis, GA Vouros, K Stergiou
Journal of Web Semantics 4 (1), 60-79, 2006
1752006
Educational AI chatbots for content and language integrated learning
K Mageira, D Pittou, A Papasalouros, K Kotis, P Zangogianni, ...
Applied Sciences 12 (7), 3239, 2022
1202022
Ontology engineering methodologies for the evolution of living and reused ontologies: status, trends, findings and recommendations
K Kotis, GA Vouros, D Spiliotopoulos
The Knowledge Engineering Review 35, e4, 2020
862020
The HCONE approach to ontology merging
K Kotis, GA Vouros
European Semantic Web Symposium (ESWC), 137-151, 2004
852004
Semantic interoperability on the web of things: The semantic smart gateway framework
K Kotis, A Katasonov
2012 Sixth International Conference on Complex, Intelligent, and Software …, 2012
772012
HCOME: A tool-supported methodology for engineering living ontologies
K Kotis, GA Vouros, JP Alonso
Semantic Web and Databases: Second International Workshop, SWDB 2004 …, 2005
632005
Semantic interoperability on the internet of things: The semantic smart gateway framework
K Kotis, A Katasonov
International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST) 4 (3 …, 2013
522013
A smarter health through the internet of surgical things
F Mulita, GI Verras, CN Anagnostopoulos, K Kotis
Sensors 22 (12), 4577, 2022
452022
Graph-based conversational AI: Towards a distributed and collaborative multi-chatbot approach for museums
S Varitimiadis, K Kotis, D Pittou, G Konstantakis
Applied Sciences 11 (19), 9160, 2021
452021
An ontology for the automated deployment of applications in heterogeneous IoT environments
K Kotis, A Katasonov
Semantic Web Journal (SWJ), 2012
442012
A systematic review on semantic interoperability in the IoE-enabled smart cities
A Pliatsios, K Kotis, C Goumopoulos
Internet of Things 22, 100754, 2023
352023
Rdf-gen: Generating RDF from streaming and archival data
GM Santipantakis, KI Kotis, GA Vouros, C Doulkeridis
Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2018
332018
An iot-ontology for the representation of interconnected, clustered and aligned smart entities
K Kotis, A Katasonov
Technical report, VTT Technical Research Center, Finland VTT Technical …, 2012
332012
A Review on IoT Frameworks Supporting Multi-Level Interoperability–The Semantic Social Network of Things Framework
A Pliatsios, C Goumopoulos, K Kotis
International Journal on Advances in Internet Technology, ISSN 1942-2652, 13 …, 2020
302020
Ontology matching: Current status, dilemmas and future challenges
K Kotis, M Lanzenberger
2008 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive …, 2008
282008
AUTOMS: Automated Ontology Mapping through Synthesis of Methods.
K Kotis, AG Valarakos, GA Vouros
Ontology Matching, 96, 2006
282006
Automated transformation of SWRL rules into multiple-choice questions
K Zoumpatianos, A Papasalouros, K Kotis
Twenty-Fourth International FLAIRS Conference, 2011
242011
Human centered ontology management with HCONE
K Kotis, G Vouros
Proceedings of the IJCAI-03 Workshop on Ontologies and Distributed Systems 71, 2003
242003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20