Παρακολούθηση
Tulus Suryanto
Tulus Suryanto
Profesor of Accounting, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα radenintan.ac.id - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The correlates of developing green supply chain management practices: Firms level analysis in Malaysia
T Suryanto, M Haseeb, NH Hartani
International Journal of Supply Chain Management 7 (5), 316, 2018
2742018
Does financial performance of Islamic banking is better? Panel data estimation
I Setyawati, S Suroso, T Suryanto, DS Nurjannah
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2017
1482017
Audit Delay and Its Implication for fraudulent Financial Reporting: A Study of Companies Listed in The Indonesian Stock Exchange
T Suryanto
Eropean Research Studies Journal 19 (1), 18-31, 2016
1322016
Board characteristics, audit committee and audit quality: The case of Indonesia
T Suryanto, JE Thalassinos, EI Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2017
932017
Cultural Ethics and Consequences in Whistle-Blowing Among Professional Accountants: An Empirical Analysis
T SURYANTO, E THALASSINOS
Journal of Applied Economic Sciences 12 (6), 1725-1731, 0
87*
Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village
R Ronaldo, T Suryanto
Resources Policy 78, 102839, 2022
772022
The effect digitalization zakat payment against potential of zakat acceptance in national Amil zakat agency
P Utami, T Suryanto, M Nasor, RA Ghofur
Iqtishadia 13 (2), 216, 2020
682020
Consequences of going concern opinion for financial reports of business firms and capital markets with auditor reputation as a moderation variable: an experimental study
D Hapsoro, T Suryanto
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2017
602017
The Shariah financial accounting standards: How they prevent fraud in Islamic Banking
T Suryanto, R Ridwansyah
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2016
572016
Bank’s performance and its determinants: evidence from Middle East, Indian sub-continent and African banks
AR Abdul Hadi, HI Hussain, T Suryanto, TH Yap
Polish Journal of Management Studies 17 (1), 17-26, 2018
512018
Employee recruitment fraud prevention with the implementation of decision support system
T Suryanto, R Rahim, AS Ahmar
Journal of physics: conference series 1028, 012055, 2018
502018
Preventing the Acts of Criminal Corruption Through Legal Community Education
İK SEREGİG, T SURYANTO, B Hartono, E Rivai
Journal of Social Studies Education Research 9 (2), 138-159, 2018
502018
MANAJEMEN LABA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
T Suryanto
Kinerja Jurnal Bisnis dan Ekonomi 18 (1), 90-100, 2014
492014
An investigation of factors influencing audit quality according to Islamic audit: a study for the Jakarta Islamic index
H Yazid, T Suryanto
Eleftherios Thalassinos, 2016
452016
Dividend Policy, Information Technology, Accounting Reporting to Investor Reaction And Fraud Prevention.
T Suryanto
International Journal of Economic Perspectives 10 (1), 2016
412016
Determinants of audit fee based on client attribute, auditor attribute, and engagement attribute to control risks and prevent fraud: A study on public accounting firms in …
T Suryanto
Eleftherios Thalassinos, 2014
372014
The effect of sustainable supply chain management on company performance mediated by competitive advantage
M Mukhsin, T Suryanto
Sustainability 14 (2), 818, 2022
362022
Pengaruh Accounting Disclosure, Accounting Harmonization dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)
T Suryanto
Jurnal Akuntansi 20 (2), 190-201, 2016
352016
The dynamics of governance, tourism and environmental degradation: the world evidence
M Haseeb, S Hassan, M Azam, T Suryanto
International Journal of Global Environmental Issues 17 (4), 340-363, 2018
342018
Beyond muamalah principles in digital payment education and its impacts on corruption prevention in Indonesian public sectors
A Abidin, T Suryanto, P Utami
Journal of Social Studies Education Research 11 (3), 46-64, 2020
322020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20