Javier Martínez-López
Javier Martínez-López
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cebas.csic.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protected planet report 2014
D Juffe-Bignoli, ND Burgess, H Bingham, EMS Belle, MG De Lima, ...
UNEP-WCMC: Cambridge, UK 11, 2014
4962014
Machine learning for ecosystem services
S Willcock, J Martínez-López, DAP Hooftman, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Ecosystem services 33, 165-174, 2018
622018
Climate change may reduce litter decomposition while enhancing the contribution of photodegradation in dry perennial Mediterranean grasslands
M Almagro, FT Maestre, J Martínez-López, E Valencia, A Rey
Soil Biology and Biochemistry 90, 214-223, 2015
582015
Remote sensing of plant communities as a tool for assessing the condition of semiarid Mediterranean saline wetlands in agricultural catchments
J Martínez-López, MF Carreño, JA Palazón-Ferrando, ...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 26 …, 2014
452014
Towards globally customizable ecosystem service models
J Martínez-López, KJ Bagstad, S Balbi, A Magrach, B Voigt, I Athanasiadis, ...
Science of the Total Environment 650, 2325-2336, 2019
442019
The Contribution of Photodegradation to Litter Decomposition in Semiarid Mediterranean Grasslands Depends on its Interaction with Local Humidity Conditions, Litter Quality and …
M Almagro, J Martínez-López, FT Maestre, A Rey
Ecosystems, 1-16, 2016
392016
How to make ecological models useful for environmental management
N Schuwirth, F Borgwardt, S Domisch, M Friedrichs, M Kattwinkel, D Kneis, ...
Ecological Modelling 411, 108784, 2019
372019
Competitive ability, stress tolerance and plant interactions along stress gradients
M Qi, T Sun, SF Xue, W Yang, DD Shao, J Martínez‐López
Ecology 99 (4), 848-857, 2018
312018
Ecosystem-based management planning across aquatic realms at the Ria de Aveiro Natura 2000 territory
AI Lillebø, H Teixeira, M Morgado, J Martínez-López, A Marhubi, ...
Science of the Total Environment 650, 1898-1912, 2019
252019
Identification of conservation and restoration priority areas in the Danube River based on the multi-functionality of river-floodplain systems
A Funk, J Martínez-López, F Borgwardt, D Trauner, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Science of the Total Environment 654, 763-777, 2019
222019
Wetland and landscape indices for assessing the condition of semiarid Mediterranean saline wetlands under agricultural hydrological pressures
J Martínez-López, MF Carreño, J Martínez-Fernández, MA Esteve
Ecological Indicators 36, 400-408, 2014
202014
Trade-Offs between biodiversity conservation and nutrients removal in wetlands of arid intensive agricultural Basins: the mar menor case, Spain
J Martínez-Fernández, MA Esteve-Selma, JM Martínez-Paz, MF Carreño, ...
Developments in Environmental Modelling 26, 275-310, 2014
172014
An open-source spatio-dynamic wetland model of plant community responses to hydrological pressures
J Martínez-López, J Martínez-Fernández, B Naimi, MF Carreño, ...
Ecological Modelling, 2015
162015
Integrating multiple spatial datasets to assess protected areas: lessons learnt from the Digital Observatory for Protected Areas (DOPA)
G Dubois, L Bastin, B Bertzky, A Mandrici, M Conti, S Saura, A Cottam, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 5 (12), 242, 2016
152016
Modelización del efecto de los cambios de uso sobre los flujos de nutrientes en cuencas agrícolas costeras: el caso del Mar Menor (Sudeste de España)
J Martinez-Fernandez, C Fitz, MA Esteve-Selma, N Guaita, ...
Revista Ecosistemas 22 (3), 84-94, 2014
152014
Free advanced modeling and remote-sensing techniques for wetland watershed delineation and monitoring
J Martínez-López, MF Carreño, JA Palazón-Ferrando, ...
International Journal of Geographical Information Science, 1-16, 2013
152013
Quantifying interregional flows of multiple ecosystem services–A case study for Germany
J Kleemann, M Schröter, KJ Bagstad, C Kuhlicke, T Kastner, D Fridman, ...
Global Environmental Change 61, 102051, 2020
142020
Combining eight research areas to foster the uptake of ecosystem‐based management in fresh waters
SD Langhans, S Domisch, S Balbi, G Delacámara, V Hermoso, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (7), 1161-1173, 2019
142019
Social equity shapes zone-selection: Balancing aquatic biodiversity conservation and ecosystem services delivery in the transboundary Danube River Basin
S Domisch, K Kakouei, J Martínez-López, KJ Bagstad, A Magrach, S Balbi, ...
Science of the Total Environment 656, 797-807, 2019
142019
Participatory coastal management through elicitation of ecosystem service preferences and modelling driven by “coastal squeeze”
J Martínez-López, H Teixeira, M Morgado, M Almagro, AI Sousa, F Villa, ...
Science of The Total Environment 652, 1113-1128, 2019
142019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20