Javier Martínez-López
Javier Martínez-López
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cebas.csic.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protected planet report 2014
D Juffe-Bignoli, ND Burgess, H Bingham, EMS Belle, MG De Lima, ...
UNEP-WCMC: Cambridge, UK 11, 2014
5172014
Machine learning for ecosystem services
S Willcock, J Martínez-López, DAP Hooftman, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Ecosystem services 33, 165-174, 2018
722018
Climate change may reduce litter decomposition while enhancing the contribution of photodegradation in dry perennial Mediterranean grasslands
M Almagro, FT Maestre, J Martínez-López, E Valencia, A Rey
Soil Biology and Biochemistry 90, 214-223, 2015
582015
Towards globally customizable ecosystem service models
J Martínez-López, KJ Bagstad, S Balbi, A Magrach, B Voigt, I Athanasiadis, ...
Science of the Total Environment 650, 2325-2336, 2019
572019
How to make ecological models useful for environmental management
N Schuwirth, F Borgwardt, S Domisch, M Friedrichs, M Kattwinkel, D Kneis, ...
Ecological Modelling 411, 108784, 2019
562019
Remote sensing of plant communities as a tool for assessing the condition of semiarid Mediterranean saline wetlands in agricultural catchments
J Martínez-López, MF Carreño, JA Palazón-Ferrando, ...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 26 …, 2014
462014
The Contribution of Photodegradation to Litter Decomposition in Semiarid Mediterranean Grasslands Depends on its Interaction with Local Humidity Conditions, Litter Quality and …
M Almagro, J Martínez-López, FT Maestre, A Rey
Ecosystems, 1-16, 2016
372016
Competitive ability, stress tolerance and plant interactions along stress gradients
M Qi, T Sun, SF Xue, W Yang, DD Shao, J Martínez‐López
Ecology 99 (4), 848-857, 2018
342018
Ecosystem-based management planning across aquatic realms at the Ria de Aveiro Natura 2000 territory
AI Lillebø, H Teixeira, M Morgado, J Martínez-López, A Marhubi, ...
Science of the Total Environment 650, 1898-1912, 2019
292019
Identification of conservation and restoration priority areas in the Danube River based on the multi-functionality of river-floodplain systems
A Funk, J Martínez-López, F Borgwardt, D Trauner, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Science of the Total Environment 654, 763-777, 2019
262019
Wetland and landscape indices for assessing the condition of semiarid Mediterranean saline wetlands under agricultural hydrological pressures
J Martínez-López, MF Carreño, J Martínez-Fernández, MA Esteve
Ecological Indicators 36, 400-408, 2014
202014
Cost-effective restoration and conservation planning in Green and Blue Infrastructure designs. A case study on the Intercontinental Biosphere Reserve of the Mediterranean …
A Barbosa, B Martín, V Hermoso, J Arévalo-Torres, J Barbière, ...
Science of the Total Environment 652, 1463-1473, 2019
182019
Participatory coastal management through elicitation of ecosystem service preferences and modelling driven by “coastal squeeze”
J Martínez-López, H Teixeira, M Morgado, M Almagro, AI Sousa, F Villa, ...
Science of The Total Environment 652, 1113-1128, 2019
182019
Trade-Offs between biodiversity conservation and nutrients removal in wetlands of arid intensive agricultural Basins: the mar menor case, Spain
J Martínez-Fernández, MA Esteve-Selma, JM Martínez-Paz, MF Carreño, ...
Developments in Environmental Modelling 26, 275-310, 2014
182014
Quantifying interregional flows of multiple ecosystem services–A case study for Germany
J Kleemann, M Schröter, KJ Bagstad, C Kuhlicke, T Kastner, D Fridman, ...
Global Environmental Change 61, 102051, 2020
172020
Modelización del efecto de los cambios de uso sobre los flujos de nutrientes en cuencas agrícolas costeras: el caso del Mar Menor (Sudeste de España)
J Martinez-Fernandez, C Fitz, MA Esteve-Selma, N Guaita, ...
Revista Ecosistemas 22 (3), 84-94, 2014
172014
Combining eight research areas to foster the uptake of ecosystem‐based management in fresh waters
SD Langhans, S Domisch, S Balbi, G Delacámara, V Hermoso, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (7), 1161-1173, 2019
162019
An open-source spatio-dynamic wetland model of plant community responses to hydrological pressures
J Martínez-López, J Martínez-Fernández, B Naimi, MF Carreño, ...
Ecological Modelling, 2015
162015
A continental-scale validation of ecosystem service models
S Willcock, DAP Hooftman, S Balbi, R Blanchard, TP Dawson, ...
Ecosystems 22 (8), 1902-1917, 2019
152019
Social equity shapes zone-selection: Balancing aquatic biodiversity conservation and ecosystem services delivery in the transboundary Danube River Basin
S Domisch, K Kakouei, J Martínez-López, KJ Bagstad, A Magrach, S Balbi, ...
Science of the Total Environment 656, 797-807, 2019
152019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20