Παρακολούθηση
Urban Burnik
Urban Burnik
assistant professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using affective parameters in a content-based recommender system for images
M Tkalčič, U Burnik, A Košir
User Modeling and User-Adapted Interaction 20 (4), 279-311, 2010
1172010
Emotion-aware recommender systems–a framework and a case study
M Tkalčič, U Burnik, A Odić, A Košir, J Tasič
International conference on ICT innovations, 141-150, 2012
272012
Development of interactive television t-learning course
K Alic, M Zajc, M Tkalcic, U Burnik, J Tasic
14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, 139-144, 2008
162008
Industrial product design project: building up engineering students’ career prospects
U Burnik, A Košir
Journal of Engineering Design 28 (7-9), 549-567, 2017
142017
Video-based learners’ observed attention estimates for lecture learning gain evaluation
U Burnik, J Zaletelj, A Košir
Multimedia Tools and Applications 77 (13), 16903-16926, 2018
102018
Registration of satellite images based on road network map
J Zaletelj, U Burnik, JF Tasic
2013 8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis …, 2013
102013
Optimalno kodiranje za prenos slik po ozkopasovnih prenosnih medijih
U Burnik
PhD thesis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2002
62002
Metadata for broadcasting
MP Ceccarelli
MPEG7 Workshop, ACTS Concertation Meeting, Brussels, Belgium, 1998
61998
Kinect based system for student engagement monitoring
U Burnik, J Zaletelj, A Košir
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
52017
Content4All: A Cross-media Platform for Community Information Exchange
U Burnik, M Pogacnik, M Tkalcic, JF Tasic
EUROCON 2005-The International Conference on" Computer as a Tool" 1, 191-194, 2005
52005
Network optimisation for remote multimedia imaging applications
U Burnik, JF Tasic
Proceedings of COST# 254 Workshop, 147-151, 1997
51997
On the Parallel Jacobi Method Based Eigenfilters
U Burnik, G Cain, J Tasič
COST 229 WG4 Workshop on Parallel Computing, 1993
51993
Design of a secure remote management module for a software-operated medical device
U Burnik, Š Dobravec, M Meža
Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik 64 (1), 67-80, 2019
32019
Personalised content and presentation for ubiquitous communication services
U Burnik, M Pogačnik
32003
Content and presentation adaptation in hypermedia systems
U Burnik, M Pogačnik
Intelligent Integrated Media Communication Techniques, 3-42, 2003
32003
Measuring impedance using an open-source instrumentation platform
U Burnik, D Križaj, Z Topčagić, M Meža
The International Journal of Electrical Engineering & Education 55 (2), 168-185, 2018
22018
Gli squilibri territoriali dell’Unione europea
D Ietri
P. Bonavero, 2006
22006
Človeško zaznavanje in objektivno vrednotenje zakasnitev multimedijskih storitev
U Burnik, JF Tasič
22006
TIRAMISU-a test bed for authoring, distribution and consumption of digital content in a secure environment
S Dobravec, U Burnik, B Marusic, JF Tasic
Proceedings: Information and knowledge management for integrated media …, 2005
22005
Using local storage in multimedia enriched education
M Leban, U Burnik, JF Tasic
Proc. International Workshop on Intellegent Communications and Multimedia …, 1998
21998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20