Παρακολούθηση
Rui Abreu
Rui Abreu
Meta Platforms, Inc and University of Porto/INESC-ID
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fe.up.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the accuracy of spectrum-based fault localization
R Abreu, P Zoeteweij, AJC Van Gemund
Testing: Academic and Industrial Conference Practice and Research Techniques …, 2007
8602007
A survey on software fault localization
WE Wong, R Gao, Y Li, R Abreu, F Wotawa
Transactions on Software Engineering, 2016
8122016
An evaluation of similarity coefficients for software fault localization
R Abreu, P Zoeteweij, AJC van Gemund
Dependable Computing, 2006. PRDC'06. 12th Pacific Rim International …, 2006
5292006
A practical evaluation of spectrum-based fault localization
R Abreu, P Zoeteweij, R Golsteijn, AJC Van Gemund
Journal of Systems and Software 82 (11), 1780-1792, 2009
5132009
Spectrum-based multiple fault localization
R Abreu, P Zoeteweij, AJC Van Gemund
Automated Software Engineering, 2009. ASE'09. 24th IEEE/ACM International …, 2009
3932009
Evaluating & improving fault localization techniques
S Pearson, J Campos, R Just, G Fraser, R Abreu, MD Ernst, D Pang, ...
Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering …, 2017
324*2017
Gzoltar: an eclipse plug-in for testing and debugging
J Campos, A Riboira, A Perez, R Abreu
Proceedings of the 27th IEEE/ACM international conference on automated …, 2012
1692012
Threats to the validity and value of empirical assessments of the accuracy of coverage-based fault locators
F Steimann, M Frenkel, R Abreu
Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and …, 2013
1582013
A low-cost approximate minimal hitting set algorithm and its application to model-based diagnosis
R Abreu, AJC van Gemund
Abstraction, Reformulation, and Approximation (SARA), 2009
1232009
Zoltar: A toolset for automatic fault localization
T Janssen, R Abreu, AJC Gemund
Proceedings of the 2009 IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2009
1132009
Classifying heart sound recordings using deep convolutional neural networks and mel-frequency cepstral coefficients
J Rubin, R Abreu, A Ganguli, S Nelaturi, I Matei, K Sricharan
2016 Computing in cardiology conference (CinC), 813-816, 2016
1122016
A Comparative Study of Classification and Regression Algorithms for Modelling Students' Academic Performance.
P Strecht, L Cruz, C Soares, J Mendes-Moreira, R Abreu
International Educational Data Mining Society, 2015
1092015
Recognizing abnormal heart sounds using deep learning
J Rubin, R Abreu, A Ganguli, S Nelaturi, I Matei, K Sricharan
arXiv preprint arXiv:1707.04642, 2017
892017
Performance-based guidelines for energy efficient mobile applications.
L Cruz, R Abreu
IEEE/ACM 4th International Conference on Mobile Software Engineering and …, 2017
84*2017
Entropy-based test generation for improved fault localization
J Campos, R Abreu, G Fraser, M d'Amorim
2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2013
792013
Empirical review of automated analysis tools on 47,587 ethereum smart contracts
T Durieux, JF Ferreira, R Abreu, P Cruz
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International conference on software …, 2020
782020
On the empirical evaluation of fault localization techniques for spreadsheets
B Hofer, A Riboira, F Wotawa, R Abreu, E Getzner
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2013
772013
A test-suite diagnosability metric for spectrum-based fault localization approaches
A Perez, R Abreu, A van Deursen
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
722017
Empirical Review of Java Program Repair Tools: A Large-Scale Experiment on 2,141 Bugs and 23,551 Repair Attempts
T Durieux, F Madeiral, M Martinez, R Abreu
ESEC/SIGSOFT FSE 2019, 302-313, 2019
712019
Prioritizing Tests for Fault Localization through Ambiguity Group Reduction
A Gonzalez-Sanchez, R Abreu, HG Gross, AJC van Gemund
Proceedings of the 26th International Conference on Automated Software …, 2011
672011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20