Παρακολούθηση
Pia Borlund
Pia Borlund
Professor, Oslo Metropolitan University (OsloMet)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oslomet.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The concept of relevance in IR
P Borlund
Journal of the American Society for information Science and Technology 54 …, 2003
6862003
The IIR evaluation model: a framework for evaluation of interactive information retrieval systems
P Borlund
Information research 8 (3), 8-3, 2003
5562003
The development of a method for the evaluation of interactive information retrieval systems
P Borlund, P Ingwersen
Journal of documentation, 1997
3751997
Experimental components for the evaluation of interactive information retrieval systems
P Borlund
Journal of documentation 56 (1), 71-90, 2000
3582000
Measures of relative relevance and ranked half-life: performance indicators for interactive IR
P Borlund, P Ingwersen
Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on …, 1998
1531998
Evaluation of interactive information retrieval systems.
P Borlund
1142002
Personalization and recommender systems in digital libraries
J Callan, A Smeaton, M Beaulieu, P Borlund, P Brusilovsky, M Chalmers, ...
Joint NSF-EU DELOS Working Group Report 12, 2004, 2003
1062003
Matrix comparison, Part 1: Motivation and important issues for measuring the resemblance between proximity measures or ordination results
JW Schneider, P Borlund
Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 …, 2007
912007
Introduction to bibliometrics for construction and maintenance of thesauri: Methodical considerations
JW Schneider, P Borlund
Journal of Documentation, 2004
872004
Matrix comparison, Part 2: Measuring the resemblance between proximity measures or ordination results by use of the Mantel and Procrustes statistics
JW Schneider, P Borlund
Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 …, 2007
842007
Reconsideration of the simulated work task situation: a context instrument for evaluation of information retrieval interaction
P Borlund, JW Schneider
Proceedings of the third symposium on Information interaction in context …, 2010
582010
A study of the use of simulated work task situations in interactive information retrieval evaluations: A meta-evaluation
P Borlund
Journal of Documentation, 2016
502016
Characteristics of scientific Web publications: Preliminary data gathering and analysis
ET Jepsen, P Seiden, P Ingwersen, L Björneborn, P Borlund
Journal of the American Society for Information Science and Technology 55 …, 2004
502004
What do thinking-aloud participants say? A comparison of moderated and unmoderated usability sessions
M Hertzum, P Borlund, KB Kristoffersen
International Journal of Human-Computer Interaction 31 (9), 557-570, 2015
472015
Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students
BG Nielsen, P Borlund
Journal of Librarianship and Information Science 43 (2), 106-119, 2011
462011
An investigation of the search behaviour associated with Ingwersen’s three types of information needs
P Borlund, S Dreier
Information Processing & Management 50 (4), 493-507, 2014
452014
Interactive information retrieval: An introduction
P Borlund
342013
The application of work tasks in connection with the evaluation of interactive information retrieval systems: empirical results
P Borlund, P Ingwersen
MIRA'99, 1-15, 1999
321999
The effects on topic familiarity on online search behaviour and use of relevance criteria
L Wen, I Ruthven, P Borlund
European Conference on Information Retrieval, 456-459, 2006
302006
Personalisation and recommender systems in digital libraries joint NSF-EU DELOS working group report
J Callan, A Smeaton, M Beaulieu, P Borlund, P Brusilovsky, M Chalmers, ...
Retrieved October 21, 2018, 2003
262003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20