Παρακολούθηση
Roger Colominas-Ciuró
Roger Colominas-Ciuró
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Researcher. Institute Pluridisciplinaire Hubert Curien. CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iphc.cnrs.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First record of Babesia sp. in Antarctic penguins
E Montero, LM González, A Chaparro, J Benzal, M Bertellotti, JA Masero, ...
Ticks and tick-borne diseases 7 (3), 498-501, 2016
202016
Reproductive effort affects oxidative status and stress in an Antarctic penguin species: An experimental study.
R Colominas-Ciuró, M Santos, N Coria, A Barbosa
PloS one 12 (5), e0177124, 2017
162017
Phenotypic flexibility in heat production and heat loss in response to thermal and hydric acclimation in the zebra finch, a small arid-zone passerine
MS Wojciechowski, A Kowalczewska, R Colominas-Ciuró, M Jefimow
Journal of Comparative Physiology B 191 (1), 225-239, 2021
112021
First record of feather-loss disorder in Antarctic penguins
A Barbosa, R Colominas-Ciuró, N Coria, M Centurión, R Sandler, A Negri, ...
Antarctic Science 27 (01), 69-70, 2015
112015
Cellular and humoral immunity in two highly demanding energetic life stages: reproduction and moulting in the Chinstrap Penguin
MJ Palacios, F Valera, R Colominas-Ciuró, A Barbosa
Journal of Ornithology 159 (1), 283-290, 2018
102018
Sex-specific foraging strategies of Adélie penguins (Pygoscelis adeliae): Females forage further and on more krill than males in the Antarctic Peninsula
R Colominas-Ciuró, M Santos, N Coria, A Barbosa
Polar Biology 41 (12), 2635-2641, 2018
92018
How animals distribute themselves in space: energy landscapes of Antarctic avian predators
JF Masello, A Barbosa, A Kato, T Mattern, R Medeiros, JE Stockdale, ...
Movement ecology 9 (1), 1-25, 2021
72021
Oxidative status and stress during highly energetic life‐history stages of Chinstrap Penguins: breeding versus molting
R Colominas‐Ciuró, JA Masero, J Benzal, M Bertellotti, A Barbosa
Journal of Field Ornithology 90 (2), 190-199, 2019
72019
Incubation increases oxidative imbalance compared to chick rearing in a seabird, the Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus)
R Colominas-Ciuró, M Bertellotti, E Carabajal, VL D’Amico, A Barbosa
Marine Biology 164 (5), 99, 2017
72017
Diet, antioxidants and oxidative status in pygoscelid penguins
R Colominas-Ciuró, M Bertellotti, VLD Amico, E Carabajal, J Benzal, ...
Marine Ecology Progress Series 665, 201-216, 2021
62021
Shifting perspectives in polar research: Global lessons on the barriers and drivers for securing academic careers in natural sciences
B Figuerola, N Valiente, A Barbosa, MJ Brasier, R Colominas-Ciuró, ...
Frontiers in Ecology and Evolution, 815, 2021
12021
Sex matters? Association between foraging behaviour, diet, and physiology in Magellanic penguins
R Colominas-Ciuró, M Bertellotti, VL D’Amico, E Carabajal, J Benzal, ...
Marine Biology 169 (2), 1-12, 2022
2022
Foraging strategies and physiological status of a marine top predator differ during breeding stages
R Colominas-Ciuró, M Cianchetti-Benedetti, L Michel, G Dell'Omo, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2022
2022
Leukocyte counts in blood smears of Antarctic seals and penguins: a new less time-consuming method
J Menéndez-Blázquez, F Soto, J Negrete, R Colominas-Ciuró, ...
Polar Biology 44 (11), 2195-2198, 2021
2021
Correction to: Phenotypic flexibility in heat production and heat loss in response to thermal and hydric acclimation in the zebra finch, a small arid-zone passerine
MS Wojciechowski, A Kowalczewska, R Colominas-Ciuró, M Jefimow
Journal of Comparative Physiology. B, Biochemical, Systemic, and …, 2021
2021
Efectos potenciales del cambio global en la fisiología de los pingüinos antárticos
A Barbosa, R Colominas-Ciuró, MJ Palacios, V Vidal Burgos, F Valera, ...
Scientific Committee on Antarctic Research, 2018
2018
Adaptation to a threatened world: What the immune system of the Antarctic penguins can tell us?
B Andrés, J Benzal, M Bertelotti, R Colominas-Ciuró, NR Coria, JJ Cuervo, ...
Book of Abstracts, 276, 2017
2017
Ecophysiological factors affecting oxidative balance in penguins
R Colominas Ciuró
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18