Παρακολούθηση
Petros Galanis
Petros Galanis
Assistant Professor, National & Kapodistrian University of Athens, Department of Nursing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nurs.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID‐19 pandemic: A systematic review and meta‐analysis
P Galanis, I Vraka, D Fragkou, A Bilali, D Kaitelidou
Journal of advanced nursing 77 (8), 3286-3302, 2021
7842021
Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies and associated factors in healthcare workers: a systematic review and meta-analysis
P Galanis, I Vraka, D Fragkou, A Bilali, D Kaitelidou
Journal of Hospital Infection 108, 120-134, 2021
3552021
Conflict management and job satisfaction in paediatric hospitals in Greece
D Kaitelidou, A Kontogianni, P Galanis, O Siskou, A Mallidou, A Pavlakis, ...
Journal of nursing management 20 (4), 571-578, 2012
1512012
Willingness, refusal and influential factors of parents to vaccinate their children against the COVID-19: A systematic review and meta-analysis
P Galanis, I Vraka, O Siskou, O Konstantakopoulou, A Katsiroumpa, ...
Preventive medicine 157, 106994, 2022
131*2022
Conflict management in public hospitals: the Cyprus case
A Pavlakis, D Kaitelidou, M Theodorou, P Galanis, P Sourtzi, O Siskou
International nursing review 58 (2), 242-248, 2011
1172011
Impact of personal protective equipment use on health care workers’ physical health during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis
P Galanis, I Vraka, D Fragkou, A Bilali, D Kaitelidou
American Journal of Infection Control 49 (10), 1305-1315, 2021
1152021
Informal payments for maternity health services in public hospitals in Greece
DC Kaitelidou, CS Tsirona, PA Galanis, OC Siskou, P Mladovsky, ...
Health policy 109 (1), 23-30, 2013
1122013
Impact of job satisfaction on greek nurses' health-related quality of life
P Ioannou, V Katsikavali, P Galanis, E Velonakis, D Papadatou, P Sourtzi
Safety and health at work 6 (4), 324-328, 2015
1112015
Intention of healthcare workers to accept COVID-19 vaccination and related factors: A systematic review and meta-analysis
P Galanis, I Vraka, D Fragkou, A Bilali, D Kaitelidou
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 14 (12), 543-554, 2021
1022021
Attitudes of nurse professionals and nursing students towards children with disabilities. Do nurses really overcome children's physical and mental handicaps?
V Matziou, P Galanis, C Tsoumakas, E Gymnopoulou, P Perdikaris, ...
International nursing review 56 (4), 456-460, 2009
1022009
Quality of life measurement in patients with hypertension in Cyprus
N Middleton, D Kaitelidou, M Theodorou, P Galanis, P Theodorou, ...
Hellenic Journal of Cardiology 52 (5), 407-415, 2011
972011
Factors influencing nursing students' intention to accept COVID-19 vaccination: A pooled analysis of seven European countries
E Patelarou, P Galanis, EA Mechili, A Argyriadi, A Argyriadis, ...
Nurse education today 104, 105010, 2021
952021
Attitudes towards people with physical or intellectual disabilities among nursing, social work and medical students
G Kritsotakis, P Galanis, E Papastefanakis, F Meidani, AE Philalithis, ...
Journal of clinical nursing 26 (23-24), 4951-4963, 2017
952017
Biliary stenting alone versus biliary stenting plus sphincterotomy for the treatment of post-laparoscopic cholecystectomy biliary leaks: a prospective randomized study
C Mavrogiannis, C Liatsos, IS Papanikolaou, S Karagiannis, P Galanis, ...
European journal of gastroenterology & hepatology 18 (4), 405-409, 2006
912006
Development, implementation and evaluation of a disaster training programme for nurses: A Switching Replications randomized controlled trial
T Pesiridis, P Sourtzi, P Galanis, A Kalokairinou
Nurse education in practice 15 (1), 63-67, 2015
882015
Endoscopic variceal ligation vs. propranolol for prevention of first variceal bleeding: a randomized controlled trial
D Psilopoulos, P Galanis, S Goulas, IS Papanikolaou, I Elefsiniotis, ...
European journal of gastroenterology & hepatology 17 (10), 1111-1117, 2005
822005
The work environment of haemodialysis nurses and its impact on patients’ outcomes
P Prezerakos, P Galanis, I Moisoglou
International journal of nursing practice 21 (2), 132-140, 2015
772015
Health‐related quality of life of patients with severe heart failure. A cross‐sectional multicentre study
NV Fotos, K Giakoumidakis, Z Kollia, P Galanis, P Copanitsanou, ...
Scandinavian journal of caring sciences 27 (3), 686-694, 2013
762013
Psychometric properties of the Greek translation of the trait emotional intelligence questionnaire-short form (TEIQue-SF)
M Stamatopoulou, P Galanis, P Prezerakos
Personality and Individual Differences 95, 80-84, 2016
722016
The effect of hormone replacement therapy and tibolone on lipoprotein (a) concentrations in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, P Galanis, V Chatzistergiou, JC Stevenson, IF Godsland, ...
Maturitas 99, 27-36, 2017
712017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20