Παρακολούθηση
Nicola D'Agostino
Nicola D'Agostino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active tectonics of the Adriatic region from GPS and earthquake slip vectors
N D'Agostino, A Avallone, D Cheloni, E D'anastasio, S Mantenuto, ...
Journal of Geophysical Research 113 (B12), B12413, 2008
4042008
Interactions between mantle upwelling, drainage evolution and active normal faulting: an example from the central Apennines (Italy)
N D'Agostino, JA Jackson, F Dramis, R Funiciello
Geophysical Journal International 147 (2), 475-497, 2001
3222001
Crustal motion along the Eurasia‐Nubia plate boundary in the Calabrian Arc and Sicily and active extension in the Messina Straits from GPS measurements
N D’Agostino, G Selvaggi
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 109 (B11), 2004
3152004
The 2009 L'Aquila earthquake (central Italy): A source mechanism and implications for seismic hazard
RJ Walters, JR Elliott, N D'agostino, PC England, I Hunstad, JA Jackson, ...
Geophysical Research Letters 36 (17), 2009
2422009
Geodetic strain in peninsular Italy between 1875 and 2001
I Hunstad, G Selvaggi, N D'Agostino, P England, P Clarke, M Pierozzi
Geophysical Research Letters 30 (4), 2003
1822003
Coseismic and initial post-seismic slip of the 2009 Mw 6.3 L'Aquila earthquake, Italy, from GPS measurements
D Cheloni, N D'agostino, E D'anastasio, A Avallone, S Mantenuto, ...
Geophysical Journal International 181 (3), 1539-1546, 2010
1792010
Very high rate (10 Hz) GPS seismology for moderate‐magnitude earthquakes: The case of the Mw 6.3 L'Aquila (central Italy) event
A Avallone, M Marzario, A Cirella, A Piatanesi, A Rovelli, C Di Alessandro, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B2), 2011
1512011
Complete seismic release of tectonic strain and earthquake recurrence in the Apennines (Italy)
N D'Agostino
Geophysical Research Letters 41 (4), 1155-1162, 2014
1332014
Forearc extension and slow rollback of the Calabrian Arc from GPS measurements
N D'Agostino, E D'Anastasio, A Gervasi, I Guerra, MR Nedimović, ...
Geophysical Research Letters 38 (17), 2011
1272011
A combined velocity field of the Mediterranean region
R Devoti, N d'Agostino, E Serpelloni, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2017
1252017
Active crustal extension in the central Apennines (Italy) inferred from GPS measurements in the interval 1994–1999
N D'agostino, R Giuliani, M Mattone, L Bonci
Geophysical Research Letters 28 (10), 2121-2124, 2001
1232001
The evolution of the Calabrian Arc: Evidence from paleomagnetic and GPS observations
M Mattei, F Cifelli, N D'Agostino
Earth and Planetary Science Letters 263 (3-4), 259-274, 2007
1192007
Evidence for localized active extension in the central Apennines (Italy) from global positioning system observations
N D'Agostino, S Mantenuto, E D'Anastasio, R Giuliani, M Mattone, ...
Geology 39 (4), 291-294, 2011
1092011
Strain accumulation in the southern Alps (NE Italy) and deformation at the northeastern boundary of Adria observed by CGPS measurements
N D'agostino, D Cheloni, S Mantenuto, G Selvaggi, A Michelini, D Zuliani
Geophysical Research Letters 32 (19), 2005
1092005
The role of pre-existing thrust faults and topography on the styles of extension in the Gran Sasso range (central Italy)
N D'Agostino, N Chamot-Rooke, R Funiciello, L Jolivet, F Speranza
Tectonophysics 292 (3-4), 229-254, 1998
991998
Clues from joint inversion of tsunami and geodetic data of the 2011 Tohoku-oki earthquake
F Romano, A Piatanesi, S Lorito, N D'agostino, K Hirata, S Atzori, ...
Scientific reports 2 (1), 385, 2012
972012
Space‐time distribution of afterslip following the 2009 L'Aquila earthquake
N D'agostino, D Cheloni, G Fornaro, R Giuliani, D Reale
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 117 (B2), 2012
962012
The RING network: improvements to a GPS velocity field in the central Mediterranean
A Avallone, G Selvaggi, E D'Anastasio, N D'Agostino, G Pietrantonio, ...
Annals of Geophysics, 2010
942010
Contemporary crustal extension in the Umbria–Marche Apennines from regional CGPS networks and comparison between geodetic and seismic deformation
N D'Agostino, S Mantenuto, E D'Anastasio, A Avallone, M Barchi, ...
Tectonophysics 476 (1-2), 3-12, 2009
912009
Topography, exhumation, and drainage network evolution of the Apennines
C Bartolini, N D’Agostino, F Dramis
Episodes Journal of International Geoscience 26 (3), 212-216, 2003
912003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20