Παρακολούθηση
Thomas Hain
Thomas Hain
Professor of Speech Technology, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The HTK book
S Young, G Evermann, M Gales, T Hain, D Kershaw, XA Liu, G Moore, ...
Cambridge University Engineering Department, 2002
5112*2002
The AMI meeting corpus: A pre-announcement
J Carletta, S Ashby, S Bourban, M Flynn, M Guillemot, T Hain, J Kadlec, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction: Second International Workshop …, 2006
9642006
The AMI meeting corpus
I McCowan, J Carletta, W Kraaij, S Ashby, S Bourban, M Flynn, ...
Proceedings of the 5th International Conference on Methods and Techniques in …, 2005
496*2005
The hidden Markov model toolkit (HTK) version 3.4
S Young
http://htk. eng. cam. ac. uk/, 2006
177*2006
Recognition and understanding of meetings the AMI and AMIDA projects
S Renals, T Hain, H Bourlard
2007 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding (ASRU …, 2007
1752007
The MGB challenge: Evaluating multi-genre broadcast media recognition
P Bell, MJF Gales, T Hain, J Kilgour, P Lanchantin, X Liu, A McParland, ...
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
1672015
New features in the CU-HTK system for transcription of conversational telephone speech
T Hain, PC Woodland, G Evermann, D Povey
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
1512001
The AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, V Wan, L Burget, M Karafiat, J Dines, J Vepa, G Garau, M Lincoln
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. ICASSP 2007. IEEE …, 2007
1472007
Hypothesis spaces for minimum Bayes risk training in large vocabulary speech recognition.
M Gibson, T Hain
Interspeech 6, 2406-2409, 2006
1372006
Segment generation and clustering in the HTK broadcast news transcription system
T Hain, SE Johnson, A Tuerk, PC Woodland, SJ Young
Proc. 1998 DARPA Broadcast News Transcription and Understanding Workshop …, 1998
1361998
Transcribing meetings with the AMIDA systems
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, F Grézl, A El Hannani, M Huijbregts, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (2), 486-498, 2011
1302011
The 1998 HTK Broadcast News Transcription System: Development and Results
TAWEWD Woodland PC, Hain T, Moore GL, Niesler TR, Povey D
Broadcast News Workshop'99 Proceedings, 265, 1999
120*1999
A comparative study of adaptive, automatic recognition of disordered speech
H Christensen, S Cunningham, C Fox, P Green, T Hain
Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2012
1182012
Using neural network front-ends on far field multiple microphones based speech recognition
Y Liu, P Zhang, T Hain
2014 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2014
1052014
The segmentation of multi-channel meeting recordings for automatic speech recognition
J Dines, J Vepa, T Hain
Ninth International Conference on Spoken Language Processing, 2006
982006
Juicer: A weighted finite-state transducer speech decoder
D Moore, J Dines, M Doss, J Vepa, O Cheng, T Hain
Machine Learning for Multimodal Interaction, 285-296, 2006
822006
Development of the 2003 CU-HTK conversational telephone speech transcription system
G Evermann, HY Chan, MJF Gales, T Hain, X Liu, D Mrva, L Wang, ...
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
782004
The 2005 AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, I McCowan, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction, 450-462, 2006
722006
Experiments in broadcast news transcription
PC Woodland, T Hain, SE Johnson, TR Niesler, A Tuerk, SJ Young
Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 1998
621998
Using VTLN for broadcast news transcription
DY Kim, S Umesh, MJF Gales, T Hain, PC Woodland
Eighth International Conference on Spoken Language Processing, 2004
612004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20