Παρακολούθηση
Dr David Monaghan
Dr David Monaghan
Research Fellow of Creative Technologies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tcd.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A known-plaintext heuristic attack on the Fourier plane encryption algorithm
U Gopinathan, DS Monaghan, TJ Naughton, JT Sheridan
Optics Express 14 (8), 3181-3186, 2006
2532006
Classification of sporting activities using smartphone accelerometers
E Mitchell, D Monaghan, NE O'Connor
Sensors 13 (4), 5317-5337, 2013
1922013
The convergence of virtual reality and social networks: threats to privacy and autonomy
F O’Brolcháin, T Jacquemard, D Monaghan, N O’Connor, P Novitzky, ...
Science and engineering ethics 22, 1-29, 2016
1372016
Key-space analysis of double random phase encryption technique
DS Monaghan, U Gopinathan, TJ Naughton, JT Sheridan
Applied optics 46 (26), 6641-6647, 2007
1022007
Cryptanalysis of optical security systems with significant output images
G Situ, U Gopinathan, DS Monaghan, JT Sheridan
Applied Optics 46 (22), 5257-5262, 2007
1022007
3D human gait reconstruction and monitoring using body-worn inertial sensors and kinematic modeling
A Ahmadi, F Destelle, L Unzueta, DS Monaghan, MT Linaza, K Moran, ...
IEEE Sensors Journal 16 (24), 8823-8831, 2016
652016
Affordable content creation for free-viewpoint video and VR/AR applications
R Pagés, K Amplianitis, D Monaghan, J Ondřej, A Smolić
Journal of Visual Communication and Image Representation 53, 192-201, 2018
562018
Digital holographic capture and optoelectronic reconstruction for 3D displays
DP Kelly, DS Monaghan, N Pandey, T Kozacki, A Michałkiewicz, G Finke, ...
International journal of digital multimedia broadcasting 2010, 2010
532010
Collision in double random phase encoding
G Situ, DS Monaghan, TJ Naughton, JT Sheridan, G Pedrini, W Osten
Optics Communications 281 (20), 5122-5125, 2008
492008
An advanced virtual dance performance evaluator
S Essid, D Alexiadis, R Tournemenne, M Gowing, P Kelly, D Monaghan, ...
2012 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2012
482012
Twin removal in digital holography using diffuse illumination
DS Monaghan, DP Kelly, N Pandey, BM Hennelly
Optics letters 34 (23), 3610-3612, 2009
462009
Role of phase key in the double random phase encoding technique: an error analysis
DS Monaghan, G Situ, U Gopinathan, TJ Naughton, JT Sheridan
Applied optics 47 (21), 3808-3816, 2008
462008
A projection system for real world three-dimensional objects using spatial light modulators
U Gopinathan, DS Monaghan, BM Hennelly, CP McElhinney, DP Kelly, ...
Journal of Display Technology 4 (2), 254-261, 2008
422008
Kinect vs. low-cost inertial sensing for gesture recognition
M Gowing, A Ahmadi, F Destelle, DS Monaghan, NE O’Connor, K Moran
MultiMedia Modeling: 20th Anniversary International Conference, MMM 2014 …, 2014
382014
HeartHealth: a cardiovascular disease home-based rehabilitation system
A Chatzitofis, D Monaghan, E Mitchell, F Honohan, D Zarpalas, ...
Procedia Computer Science 63, 340-347, 2015
342015
Real-time head nod and shake detection for continuous human affect recognition
H Wei, P Scanlon, Y Li, DS Monaghan, NE O'Connor
2013 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2013
342013
Enriching the fan experience in a smart stadium using internet of things technologies
S Panchanathan, S Chakraborty, T McDaniel, R Tadayon, B Fakhri, ...
International Journal of Semantic Computing 11 (02), 137-170, 2017
322017
Analysis of phase encoding for optical encryption
DS Monaghan, G Situ, U Gopinathan, TJ Naughton, JT Sheridan
Optics Communications 282 (4), 482-492, 2009
302009
Review of twin reduction and twin removal techniques in holography
BM Hennelly, DP Kelly, N Pandey, DS Monaghan
National University of Ireland Maynooth, 2009
252009
Statistical investigation of the double random phase encoding technique
DS Monaghan, U Gopinathan, G Situ, TJ Naughton, JT Sheridan
JOSA A 26 (9), 2033-2042, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20