Παρακολούθηση
Georg Lausen
Georg Lausen
Professor für Informatik, Universität Freiburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-freiburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Logical foundations of object-oriented and frame-based languages
M Kifer, G Lausen, J Wu
Journal of the ACM (JACM) 42 (4), 741-843, 1995
25451995
Improving recommendation lists through topic diversification
CN Ziegler, SM McNee, JA Konstan, G Lausen
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 22-32, 2005
24572005
F-logic: a higher-order language for reasoning about objects, inheritance, and scheme
M Kifer, G Lausen
ACM SIGMOD Record 18 (2), 134-146, 1989
6741989
SP^ 2Bench: a SPARQL performance benchmark
M Schmidt, T Hornung, G Lausen, C Pinkel
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 222-233, 2009
6172009
Propagation models for trust and distrust in social networks
CN Ziegler, G Lausen
Information Systems Frontiers 7, 337-358, 2005
4712005
Foundations of SPARQL query optimization
M Schmidt, M Meier, G Lausen
Proceedings of the 13th international conference on database theory, 4-33, 2010
4392010
Spreading activation models for trust propagation
CN Ziegler, G Lausen
IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service …, 2004
4292004
ViPER: augmenting automatic information extraction with visual perceptions
K Simon, G Lausen
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
3042005
Taxonomy-driven computation of product recommendations
CN Ziegler, G Lausen, L Schmidt-Thieme
Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information …, 2004
2972004
Analyzing correlation between trust and user similarity in online communities
CN Ziegler, G Lausen
International Conference on Trust Management, 251-265, 2004
2502004
S2RDF: RDF Querying with SPARQL on Spark
A Schätzle, M Przyjaciel-Zablocki, S Skilevic, G Lausen
CoRR, 2015
2442015
Managing semistructured data with FLORID: A deductive object-oriented perspective
B Ludäscher, R Himmeröder, G Lausen, W May, C Schlepphorst
Information systems 23 (8), 589-613, 1998
1701998
Ontologies in F-logic
J Angele, M Kifer, G Lausen
Handbook on ontologies, 45-70, 2009
1652009
PigSPARQL: Mapping SPARQL to pig latin
A Schätzle, M Przyjaciel-Zablocki, G Lausen
Proceedings of the International Workshop on Semantic Web Information …, 2011
1412011
LDAP-based distributed cache technology for XML
PJ Marrón, G Lausen
US Patent 6,901,410, 2005
1192005
Sempala: Interactive SPARQL query processing on hadoop
A Schätzle, M Przyjaciel-Zablocki, A Neu, G Lausen
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
1102014
An experimental comparison of RDF data management approaches in a SPARQL benchmark scenario
M Schmidt, T Hornung, N Küchlin, G Lausen, C Pinkel
International Semantic Web Conference, 82-97, 2008
1092008
Methods and rules
S Abiteboul, G Lausen, H Uphoff, E Waller
Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1993
1091993
SPARQLing constraints for RDF
G Lausen, M Meier, M Schmidt
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
1042008
S2X: graph-parallel querying of RDF with GraphX
A Schätzle, M Przyjaciel-Zablocki, T Berberich, G Lausen
Biomedical Data Management and Graph Online Querying: VLDB 2015 Workshops …, 2016
972016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20