Παρακολούθηση
Katia Meggiorin
Katia Meggiorin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stevens.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring organizational legitimacy in social media: Assessing citizens’ judgments with sentiment analysis
M Etter, E Colleoni, L Illia, K Meggiorin, A D’Eugenio
Business & Society 57 (1), 60-97, 2018
2722018
Market orchestrators: The effects of certification on platforms and their complementors
J Rietveld, R Seamans, K Meggiorin
Strategy Science 6 (3), 244-264, 2021
432021
Measuring online dialogic conversations’ quality: A scale development
S Romenti, C Valentini, G Murtarelli, K Meggiorin
Journal of Communication Management 20 (4), 328-346, 2016
302016
Finding the tipping point: When heterogeneous evaluations in social media converge and influence organizational legitimacy
L Illia, E Colleoni, M Etter, K Meggiorin
Business & Society 62 (1), 117-150, 2023
212023
How infomediaries on Twitter influence business outcomes of a bank
L Illia, E Colleoni, K Meggiorin
International Journal of Bank Marketing 39 (5), 709-724, 2021
102021
Corporate agenda setting at the third level: Comparing networks of attributes in corporate press releases and media coverage
L Illia, P Bantimaroudis, K Meggiorin
The Power of Information Networks, 190-205, 2015
72015
From micro-level to macro-level legitimacy: Exploring how judgments in social media create thematic broadness at meso-level
L Illia, M Etter, K Meggiorin, E Colleoni
Digital transformation and institutional theory, 111-131, 2022
32022
Market orchestrators: The effect of platform certification on complementor performance and behavior in the context of kiva (2010-2013)
J Rietveld, R Seamans, K Meggiorin
Working paper, 2020
22020
How Regulations and Consumers’ Perceptions Moderate the Impact of Airbnb on Real Estate Prices
K Meggiorin, C Moschieri
Academy of Management Discoveries, 2024
2024
Sharing Economy and Regulatory Uncertainty: The Effect of Complementor Type on a Platform Performance
K Meggiorin
New York University, 2023
2023
Finding the Tipping Point: When Heterogeneous Evaluations in Social Media Converge and Influence Organizational Legitimacy
K Meggiorin, M Etter, E Colleoni, L Illia
2023
Paper to be presented at DRUID22 Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark June 13-15, 2022
E Pugliese, N Mathew, A Coad
2022
From Micro-Level to
L Illia, M Etter, K Meggiorin, E Colleoni
2022
Category Spanning and Competitive Dynamics between Categories: Evidence from the Sharing Economy
K Meggiorin, C Moschieri
Academy of Management Proceedings 2019 (1), 15442, 2019
2019
Measuring Organizational Legitimacy in Social Media: Assessing Citizens’ Judgments With Sentiment Analysis
A D’Eugenio, K Meggiorin, L Illia, E Colleoni, M Etter
2018
How Unknown Infomediaries Might Influence Evaluations and Outcomes of Corporations
L Illia, E Colleoni, K Meggiorin, A Rozza
Academy of Management Proceedings 2016 (1), 11289, 2016
2016
CORPORATE AGENDA SETTING AT THE THIRD LEVEL
L Illia, P Bantimaroudis, K Meggiorin
The Power of Information Networks: New Directions for Agenda Setting, 190, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17