Παρακολούθηση
Tom Tregenza
Tom Tregenza
Centre for Ecology and Conservation, University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genetic compatibility, mate choice and patterns of parentage: invited review
T Tregenza, N Wedell
Molecular ecology 9 (8), 1013-1027, 2000
10482000
Sexual selection and speciation
TM Panhuis, R Butlin, M Zuk, T Tregenza
Trends in ecology & evolution 16 (7), 364-371, 2001
10282001
Double-blind review favours increased representation of female authors
AE Budden, T Tregenza, LW Aarssen, J Koricheva, R Leimu, CJ Lortie
Trends in ecology & evolution 23 (1), 4-6, 2008
6772008
Genic capture and resolving the lek paradox
JL Tomkins, J Radwan, JS Kotiaho, T Tregenza
Trends in ecology & evolution 19 (6), 323-328, 2004
6012004
Polyandrous females avoid costs of inbreeding
T Tregenza, N Wedell
Nature 415 (6867), 71-73, 2002
5862002
Sexual selection and animal personality
W Schuett, T Tregenza, SRX Dall
Biological Reviews 85 (2), 217-246, 2010
5552010
Building on the ideal free distribution
T Tregenza
Advances in ecological research 26, 253-307, 1995
3741995
BENEFITS OF MULTIPLE MATES IN THE CRICKET GRYLLUS BIMACULATUS
T Tregenza, N Wedell
Evolution 52 (6), 1726-1730, 1998
3451998
Defensive tool use in a coconut-carrying octopus
JK Finn, T Tregenza, MD Norman
Current biology 19 (23), R1069-R1070, 2009
3092009
Natural and sexual selection in a wild insect population
R Rodríguez-Muñoz, A Bretman, J Slate, CA Walling, T Tregenza
Science 328 (5983), 1269-1272, 2010
2272010
The evolution of body size under environmental gradients in ectotherms: why should Bergmann's rule apply to lizards?
D Pincheira-Donoso, DJ Hodgson, T Tregenza
BMC Evolutionary biology 8, 1-13, 2008
2172008
Definitive evidence for cuticular pheromones in a cricket
TOM Tregenza, N WEDELL
Animal behaviour 54 (4), 979-984, 1997
2171997
Inbreeding, inbreeding depression and extinction
LI Wright, T Tregenza, DJ Hosken
Conservation Genetics 9, 833-843, 2008
2022008
Female impersonation as an alternative reproductive strategy in giant cuttlefish
MD Norman, J Finn, T Tregenza
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1999
1981999
Genetic architecture of metabolic rate: environment specific epistasis between mitochondrial and nuclear genes in an insect
G Arnqvist, DK Dowling, P Eady, L Gay, T Tregenza, M Tuda, DJ Hosken
Evolution 64 (12), 3354-3363, 2010
1932010
Dynamic mimicry in an Indo–Malayan octopus
MD Norman, J Finn, T Tregenza
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2001
1912001
Why do male Callosobruchus maculatus harm their mates?
M Edvardsson, T Tregenza
Behavioral Ecology 16 (4), 788-793, 2005
1722005
Gender bias in the refereeing process?
T Tregenza
Trends in Ecology & Evolution 17 (8), 349-350, 2002
1692002
Molecular evidence of post–copulatory inbreeding avoidance in the field cricket Gryllus bimaculatus
A Bretman, N Wedell, T Tregenza
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
1652004
Sexual conflict and life histories
N Wedell, C Kvarnemo, T Tregenza
Animal Behaviour 71 (5), 999-1011, 2006
1632006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20