Georgios Smaragdakis
Georgios Smaragdakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SEP: A stable election protocol for clustered heterogeneous wireless sensor networks
G Smaragdakis, I Matta, A Bestavros
SANPA 2004, 2004
18972004
Delay tolerant bulk data transfers on the internet
N Laoutaris, G Smaragdakis, P Rodriguez, R Sundaram
ACM SIGMETRICS 2009, 2009
1992009
Pushing CDN-ISP Collaboration to the Limit
B Frank, I Poese, Y Lin, G Smaragdakis, A Feldmann, B Maggs, J Rake, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 43 (3), 2013
1932013
Comparing DNS resolvers in the wild
B Ager, W Mühlbauer, G Smaragdakis, S Uhlig
Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 15-21, 2010
1652010
There is More to IXPs than Meets the Eye
N Chatzis, G Smaragdakis, A Feldmann, W Willinger
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 43 (5), 2013
1392013
Improving content delivery using provider-aided distance information
I Poese, B Frank, B Ager, G Smaragdakis, A Feldmann
Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 22-34, 2010
1312010
Distributed Placement of Service Facilities in Large-Scale Networks
N Laoutaris, G Smaragdakis, K Oikonomou, I Stavrakakis, A Bestavros
In 26th Annual IEEE Conf. on Computer Communications, Anchorage, USA, 2007
1222007
Web content cartography
B Ager, W Mühlbauer, G Smaragdakis, S Uhlig
Proceedings of the 2011 ACM SIGCOMM conference on Internet measurement …, 2011
1112011
The Lockdown Effect: Implications of the COVID-19 Pandemic on Internet Traffic
A Feldmann, O Gasser, F Lichtblau, E Pujol, I Poese, C Dietzel, D Wagner, ...
Proceedings of the 2020 ACM Internet Measurement Conference (IMC), 1–18, 2020
104*2020
Spatio-temporal network anomaly detection by assessing deviations of empirical measures
IC Paschalidis, G Smaragdakis
IEEE/ACM Transactions On Networking 17 (3), 685-697, 2008
1012008
Peering at Peerings: On the Role of IXP Route Servers
P Richter, G Smaragdakis, A Feldmann, N Chatzis, J Boettger, W Willinger
ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, 2014
942014
Enabling content-aware traffic engineering
I Poese, B Frank, G Smaragdakis, S Uhlig, A Feldmann, B Maggs
SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 42(5) 42 (5), 2012
872012
Collaboration Between Internet Service Providers and Content Distribution Systems
I Poese, G Smaragdakis, B Frank, A Feldmann, S Uhlig
US Patent 20,120,226,734, 2012
792012
Delay-Tolerant Bulk Data Transfers on the Internet
N Laoutaris, G Smaragdakis, R Stanojevic, P Rodriguez, R Sundaram
IEEE/ACM Transactions on Networking 21 (6), 1852--1865, 2013
782013
One Step at a Time: Optimizing SDN Upgrades in ISP Networks
K Poularakis, G Iosifidis, G Smaragdakis, L Tassiulas
IEEE INFOCOM, 2017
762017
On the benefits of using a large IXP as an Internet vantage point
N Chatzis, G Smaragdakis, J Böttger, T Krenc, A Feldmann
Proceedings of the 2013 conference on Internet measurement conference, 333-346, 2013
732013
The growing complexity of content delivery networks: Challenges and implications for the Internet ecosystem
V Stocker, G Smaragdakis, W Lehr, S Bauer
Telecommunications Policy 41 (10), 1003-1016, 2017
722017
Exploring EDNS-Client-Subnet Adopters in your Free Time
F Streibelt, J Boettger, N Chatzis, G Smaragdakis, A Feldmann
ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference 2013, 2013
662013
The effect of router buffer size on highspeed TCP performance
D Barman, G Smaragdakis, I Matta
IEEE Global Telecommunications Conference, 2004. GLOBECOM'04. 3, 1617-1621, 2004
582004
Mapping peering interconnections to a facility
V Giotsas, G Smaragdakis, B Huffaker, M Luckie, kc Claffy
ACM CoNEXT 2015, 2015
57*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20