Aleksandra Kozlak
Aleksandra Kozlak
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza
A Koźlak
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008
2602008
Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu
A Koźlak
Logistyka 2, 2008
652008
Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce
A Koźlak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
552012
Determinants of fifth party logistics (5PL): service providers for supply chain management
P Hosie, B Sundarakani, AWK Tan, A Koźlak
International Journal of Logistics Systems and Management 13 (3), 287-316, 2012
322012
Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce
A Koźlak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013
262013
Transport w logistyce a logistyka w transporcie
A Koźlak
Logistyka, 2009
192009
Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy
A Koźlak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 171-182, 2017
162017
Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju
A Koźlak
Transport Miejski i Regionalny, 39-43, 2009
162009
Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego
A Koźlak, U Gdański
Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, 2009
132009
Nowe modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej
A Koźlak
Logistyka, CD-CD, 2009
112009
Causes of traffic congestion in urban areas. Case of Poland
A Koźlak, D Wach
SHS Web of Conferences 57, 01019, 2018
92018
Perspektywy włączenia transportu kolejowego w obsługę portów lotniczych w Polsce
A Koźlak
Logistyka, 2011
82011
Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie
A Koźlak
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
82002
Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów
A Koźlak, B Pawłowska
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 151-165, 2009
72009
Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu
A Koźlak
Gospodarka Przestrzenna XII, Tom I, red. S. Korenik, Z. Przybyła, 158-170, 2009
72009
Re-commendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment
P Borkowski, E Adamowicz, B Pawlowska, A Kozlak, J Burnewicz, M Bak
Deliverable D4 3, 2014
62014
Znaczenie usprawnienia pasażerskich powiązań międzygałęziowych dla poprawy dostępności transportowej
A Koźlak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 57-71, 2012
62012
Modern solutions in logistics
A Koźlak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
62009
Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej
A Koźlak
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 73-86, 2007
62007
Transport innovations for elderly people
BP Giuseppe T. Cirella, Monika Bąk, Aleksandra Koźlak, Przemysław Borkowski
Research in Transportation Business and Management 30, 100381, 2019
5*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20