Παρακολούθηση
Noel Murphy
Noel Murphy
Associate Professor, School of Electronic Engineering, Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Context-based arithmetic encoding of 2D shape sequences
N Brady, F Bossen, N Murphy
Proceedings of International Conference on Image Processing 1, 29-32, 1997
1601997
Automatic TV advertisement detection from MPEG bitstream
DA Sadlier, S Marlow, N O'Connor, N Murphy
Pattern Recognition 35 (12), 2719-2726, 2002
1372002
Evaluating and combining digital video shot boundary detection algorithms
P Browne, AF Smeaton, N Murphy, NE O'Connor, S Marlow, C Berrut
1232000
Evaluation of automatic shot boundary detection on a large video test suite
A Smeaton, N Murphy, S Marlow
Institute for Image Data Research, University of Northumbria at Newcastle, 1999
101*1999
Evaluation of automatic shot boundary detection on a large video test suite
C O'Toole, AF Smeaton, N Murphy, S Marlow
British Computer Society, 1999
1011999
Region-based segmentation of images using syntactic visual features
T Adamek, NE O'Connor, N Murphy
752005
Background modelling in infrared and visible spectrum video for people tracking
CO Conaire, E Cooke, N O'Connor, N Murphy, A Smearson
2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2005
652005
Trecvid 2004 experiments in dublin city university
E Cooke, P Ferguson, G Gaughan, C Gurrin, GJF Jones, H Le Borgne, ...
NIST, 2004
512004
The Físchlár digital video recording, analysis, and browsing system
H Lee, AF Smeaton, C O'Toole, N Murphy, S Marlow, NE O'connor
CID Paris, 2000
502000
News story segmentation in the Físchlár video indexing system
N O'Connor, C Czirjek, S Deasy, S Marlow, N Murphy, A Smeaton
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2001
492001
NEWS STORY SEGMENTATION IN THE F ヘ SCHL エ AR VIDEO INDEXING SYSTEM
N O’Connor, C Czirjek, S Deasy, S Marlow, N Murphy, A Smeaton
49*
Implementation and analysis of several keyframe-based browsing interfaces to digital video
H Lee, AF Smeaton, C Berrut, N Murphy, S Marlow, NE O’Connor
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 206-218, 2000
462000
Rhythm detection for speech-music discrimination in mpeg compressed domain
R Jarina, N O'Connor, S Marlow, N Murphy
2002 14th international conference on digital signal processing proceedings …, 2002
432002
Dialogue sequence detection in movies
B Lehane, N O’Connor, N Murphy
International Conference on Image and Video Retrieval, 286-296, 2005
422005
Dialogue scene detection in movies using low and mid-level visual features
B Lehane, NE O'Connor, N Murphy
42*2004
Face detection and clustering for video indexing applications
C Czirjek, NE O'Connor, S Marlow, N Murphy
Acivs 2003, 2003
402003
My digital photos: where and when?
N O'Hare, C Gurrin, H Lee, N Murphy, AF Smeaton, GJF Jones
Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Multimedia …, 2005
362005
A combined audio-visual contribution to event detection in field sports broadcast video. case study: Gaelic football
DA Sadlier, N O'Connor, S Marlow, N Murphy
Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Signal Processing and …, 2003
362003
Audio and video processing for automatic TV advertisement detection
S Marlow, DA Sadlier, K McGeough, NE O'Connor, N Murphy
362001
The Físchlár digital video system: a digital library of broadcast TV programmes
AF Smeaton, N Murphy, NE O'Connor, S Marlow, H Lee, K McDonald, ...
Proceedings of the 1st ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2001
362001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20