Παρακολούθηση
Leandro Antonelli
Leandro Antonelli
Lifia, Facultad de Informatica, Universidad Nacional de La Plata
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lifia.info.unlp.edu.ar - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deriving requirements specifications from the application domain language captured by Language Extended Lexicon.
L Antonelli, G Rossi, JCS do Prado Leite, A Oliveros
WER, 2012
332012
Fuentes Utilizadas por desarrolladores de Software en Argentina para Elicitar Requerimientos
L Antonelli, A Oliveros
WER, 2002
282002
Fuentes Utilizadas por desarrolladores de Software en Argentina para Elicitar Requerimientos.
L Antonelli, A Oliveros
WER, 106-116, 2002
282002
CrowdMock: an approach for defining and evolving web augmentation requirements
D Firmenich, S Firmenich, JM Rivero, L Antonelli, G Rossi
Requirements Engineering 23 (1), 33-61, 2018
242018
Early identification of crosscutting concerns in the domain model guided by states
L Antonelli, G Rossi, JCS do Prado Leite
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 275-280, 2010
142010
Baseline mentor, an application that derives CRC cards from lexicon and scenarios
L Antonelli, G Rossi, A Oliveros
Anais de WER’99: Workshop en Requerimientos. 28 JAIOO, SADIO, 5-16, 1999
141999
Técnicas de elicitación de requerimientos
A Oliveros, RL Antonelli
XXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (Junín, 2015), 2015
122015
The impact of using a domain language for an agile requirements management
M Urbieta, L Antonelli, G Rossi, JCS do Prado Leite
Information and Software Technology 127, 106375, 2020
92020
Requirements-driven data warehouse design based on enhanced pivot tables
S Bimonte, L Antonelli, S Rizzi
Requirements Engineering 26 (1), 43-65, 2021
82021
A platform for web augmentation requirements specification
D Firmenich, S Firmenich, JM Rivero, L Antonelli
International Conference on Web Engineering, 1-20, 2014
82014
A collaborative approach to describe the domain language through the Language Extended Lexicon
L Antonelli, GH Rossi, A Oliveros
Association Internationale pour les Technologies Objets, 2016
72016
Early identification of crosscutting concerns with the Language Extended Lexicon
L Antonelli, G Rossi, JCS do Prado Leite, J Araújo
Requirements Engineering 20 (2), 139-161, 2015
72015
Health Ontology and Information Systems: A Systematic Review
MAC Diaz, L Antonelli, LE Sanchez
IEEE Latin America Transactions 15 (1), 103-120, 2017
52017
Health Ontology and Information Systems: A Systematic Review
MAC Diaz, L Antonelli, LE Sanchez
IEEE Latin America Transactions 15 (1), 103-120, 2017
52017
Software evolution and design patterns
M Solinas, L Antonelli
IEEE Latin America Transactions 11 (1), 347-352, 2013
52013
Embedding security patterns into a domain model
M Solinas, EB Fernandez, L Antonelli
2009 20th International Workshop on Database and Expert Systems Application …, 2009
52009
A modelling approach to generating user acceptance tests
L Antonelli, G Camilleri, J Grigera, M Hozikian, C Sauvage, P Zaraté
4th International Conference on Decision Support Systems Technologies …, 2018
42018
Buenas Prácticas en la Especificación del Dominio de una Aplicación.
L Antonelli, G Rossi, JCS do Prado Leite, A Oliveros
CIbSE, 319-332, 2013
42013
Using LEL and scenarios to derive mathematical programming models. Application in a fresh tomato packing problem
A Garrido, L Antonelli, J Martin, MME Alemany, J Mula
Computers and Electronics in Agriculture 170, 105242, 2020
32020
An extension to scenarios to deal with business cases for the decision-making processes in the agribusiness domain
L Antonelli, G Camilleri, C Challiol, A Fernández, M Hozikian, R Giandini, ...
Agriculture Value Chain-Challenges and Trends in Academia and Industry, 35-50, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20