Παρακολούθηση
Pedro Cruz Romero
Pedro Cruz Romero
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection of non-technical losses using smart meter data and supervised learning
MM Buzau, J Tejedor-Aguilera, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (3), 2661-2670, 2018
2822018
Hybrid deep neural networks for detection of non-technical losses in electricity smart meters
MM Buzau, J Tejedor-Aguilera, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito
IEEE Transactions on Power Systems 35 (2), 1254-1263, 2019
2062019
Future power transmission: Visions, technologies and challenges
G Arcia-Garibaldi, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito
Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 285-301, 2018
632018
Influence of different types of magnetic shields on the thermal behavior and ampacity of underground power cables
JC del Pino Lopez, PC Romero
IEEE Transactions on Power Delivery 26 (4), 2659-2667, 2011
612011
A survey on optimization techniques applied to magnetic field mitigation in power systems
JC Bravo-Rodríguez, JC del-Pino-López, P Cruz-Romero
Energies 12 (7), 1332, 2019
542019
Magnetic field shielding optimization in underground power cable duct banks
JC del-Pino-López, P Cruz-Romero, L Serrano-Iribarnegaray, ...
Electric Power Systems Research 114, 21-27, 2014
492014
Planning and operational issues arising from the widespread use of HTLS conductors
AGÓ Exposito, JÚR Santos, PC Romero
IEEE Transactions on Power Systems 22 (4), 1446-1455, 2007
352007
Substation data validation by a local three-phase generalized state estimator
AV Jaen, PC Romero, AG Expósito
IEEE Transactions on Power Systems 20 (1), 264-271, 2005
352005
A comparative analysis of passive loop-based magnetic field mitigation of overhead lines
PC Romero, JR Santos, JC del Pino López, A de la Villa Jaén, ...
IEEE Transactions on power delivery 22 (3), 1773-1781, 2007
322007
Magnetic field mitigation in power lines with passive and active loops
P Cruz Romero, C Izquierdo, M Burgos, LF Ferrer, F Soto, C Llanos, ...
Proceedings of the CIGRE Session, 2002
322002
On simplified 3D finite element simulations of three-core armored power cables
JC del-Pino-López, M Hatlo, P Cruz-Romero
Energies 11 (11), 3081, 2018
282018
Critical review of the modified winding function theory
L Serrano Iribarnegaray, P Cruz Romero, A Gómez Expósito
Progress In Electromagnetics Research 133, 515-534, 2013
282013
Design of active loops for magnetic field mitigation in MV/LV substation surroundings
JC del-Pino-López, L Giaccone, A Canova, P Cruz-Romero
Electric Power Systems Research 119, 337-344, 2015
262015
The effectiveness of compensated passive loops for mitigating underground power cable magnetic fields
JC del Pino Lopez, PC Romero
IEEE Transactions on Power Delivery 26 (2), 674-683, 2010
262010
Detection of non-technical losses in smart distribution networks: A review
A Fragkioudaki, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito, J Biscarri, ...
Trends in Practical Applications of Scalable Multi-Agent Systems, the PAAMS …, 2016
232016
Magnetic field shielding of underground cable duct banks
PL Cruz-Romero, JC Del-Pino-López
Progress In Electromagnetics Research, 138, 1-19., 2013
182013
Ga-based active loop optimization for magnetic field mitigation of MV/LV substations
JC del Pino Lopez, L Giaccone, A Canova, PC Romero
IEEE Latin America Transactions 12 (6), 1055-1061, 2014
162014
Mitigation techniques of power frequency magnetic fields originated from electric power systems
E Salinas, O Bottauscio, M Chiampi, R Conti, PL Cruz Romero, T Dovan, ...
Electra 242, 75-83, 2009
132009
Parametric analysis of magnetic field mitigation shielding for underground power cables
JC del Pino López, PC Romero, P Dula
RE&PQJ 5 (1), 2007
132007
Impact of electromagnetic losses in closed two-component magnetic shields on the ampacity of underground power cables
JC del Pino-López, P Cruz-Romero, L Serrano-Iribarnegaray
Progress in electromagnetics research 135, 601-625, 2013
122013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20