Παρακολούθηση
Shenoda Guirguis
Shenoda Guirguis
Senior Member of Technical Staff, Oracle Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oracle.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System and method for real-time transactional data obfuscation
S Guirguis, A Pareek, S Wilkes
US Patent 9,298,878, 2016
722016
Multi-tenant database management for service level agreement (SLA) profit maximization
HJ Moon, J Tatemura, VH Hacigumus, S Guirguis, Y Chi
US Patent 8,380,557, 2013
712013
Adaptive scheduling of web transactions
S Guirguis, MA Sharaf, PK Chrysanthis, A Labrinidis, K Pruhs
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 357-368, 2009
512009
Optimized processing of multiple aggregate continuous queries
S Guirguis, MA Sharaf, PK Chrysanthis, A Labrinidis
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
432011
Three-level processing of multiple aggregate continuous queries
S Guirguis, MA Sharaf, PK Chrysanthis, A Labrinidis
2012 IEEE 28th International Conference on Data Engineering, 929-940, 2012
382012
Consistent query execution for big data analytics in a hybrid database
S Guirguis, K Pasupuleti, S Petride, S Idicula
US Patent 10,691,722, 2020
182020
Admission control mechanisms for continuous queries in the cloud
L Al Moakar, PK Chrysanthis, C Chung, S Guirguis, A Labrinidis, ...
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 409-412, 2010
172010
ASETS: A self-managing transaction scheduler
MA Sharaf, S Guirguis, A Labrinidis, K Pruhs, PK Chrysanthis
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering Workshop, 56-62, 2008
112008
System and method for real-time transactional data obfuscation
S Guirguis, A Pareek, S Wilkes
US Patent 10,860,732, 2020
102020
Mining the Future: Predicting Itemsets' Support of Association Rules Mining
S Guirguis, KM Ahmed, NM El Makky, AM Hafez
Sixth IEEE International Conference on Data Mining-Workshops (ICDMW'06), 474-478, 2006
102006
Query and change propagation scheduling for heterogeneous database systems
S Guirguis, S Petride
US Patent 11,475,006, 2022
92022
A computation-oriented multimedia data streams model for content-based information retrieval
SK Chang, L Zhao, S Guirguis, R Kulkarni
Multimedia Tools and Applications 46, 399-423, 2010
92010
BronzeGate: real-time transactional data obfuscation for GoldenGate
S Guirguis, A Pareek
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
62010
Competitive cost-savings in data stream management systems
C Chung, S Guirguis, A Kurdia
Computing and Combinatorics: 20th International Conference, COCOON 2014 …, 2014
42014
A Multimedia Data Streams Model for Content-based Information Retrieval.
S Guirguis, R Kulkarni, SK Chang
DMS, 232-239, 2008
22008
Auction-based Admission Control for Continuous Queries in a Multi-Tenant DSMS.
L Al Moakar, PK Chrysanthis, C Chung, S Guirguis, A Labrinidis, ...
International Journal of Next-Generation Computing 3 (3), 2012
12012
Scalable processing of multiple aggregate continuous queries
S Guirguis
University of Pittsburgh, 2011
12011
System and method for real-time transactional data obfuscation
S Guirguis, A Pareek, S Wilkes
US Patent 11,544,395, 2023
2023
Admission Control Mechanisms for Continuous Queries in the Cloud
C Chung, LA Moakar, P Chrysanthis, S Guirguis, A Labrinidis, ...
2010
Shenoda Guirguis
S Guirguis, R Kulkarni, SK Chang, A Multimedia, KM Ahmed, ...
Cell 321, 525-9292, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20