Panayotis Papadimitriou
Panayotis Papadimitriou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seismicity, normal faulting, and the geomorphological development of the Gulf of Corinth (Greece): the Corinth earthquakes of February and March 1981
JA Jackson, J Gagnepain, G Houseman, GCP King, P Papadimitriou, ...
Earth and Planetary Science Letters 57 (2), 377-397, 1982
4591982
Seismicity, normal faulting, and the geomorphological development of the Gulf of Corinth (Greece): the Corinth earthquakes of February and March 1981
JA Jackson, J Gagnepain, G Houseman, GCP King, P Papadimitriou, ...
Earth and Planetary Science Letters 57 (2), 377-397, 1982
4591982
A microseismic study in the western part of the Gulf of Corinth (Greece): implications for large-scale normal faulting mechanisms
A Rigo, H Lyon-Caen, R Armijo, A Deschamps, D Hatzfeld, ...
Geophysical Journal International 126 (3), 663-688, 1996
3121996
The M s= 6.2, June 15, 1995 Aigion earthquake (Greece): evidence for low angle normal faulting in the Corinth rift
P Bernard, P Briole, B Meyer, H Lyon-Caen, JM Gomez, C Tiberi, C Berge, ...
Journal of Seismology 1 (2), 131-150, 1997
2661997
The 1986 Kalamata (South Peloponnesus) earthquake: Detailed study of a normal fault, evidences for east‐west extension in the Hellenic Arc
H Lyon‐Caen, R Armijo, J Drakopoulos, J Baskoutass, N Delibassis, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 93 (B12), 14967-15000, 1988
2161988
3D crustal structure from local earthquake tomography around the Gulf of Arta (Ionian region, NW Greece)
F Haslinger, E Kissling, J Ansorge, D Hatzfeld, E Papadimitriou, ...
Tectonophysics 304 (3), 201-218, 1999
1931999
Earthquake mechanisms of the Adriatic Sea and Western Greece: implications for the oceanic subduction-continental collision transition
C Baker, DL Hatzfeld, H Lyon-Caen, E Papadimitriou, A Rigo
Geophysical Journal International 131 (3), 559-594, 1997
1631997
Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL)
P Bernard, H Lyon-Caen, P Briole, A Deschamps, F Boudin, ...
Tectonophysics 426 (1-2), 7-30, 2006
1582006
The evolution of the Gulf of Corinth (Greece): an aftershock study of the 1981 earthquakes
GCP King, ZX Ouyang, P Papadimitriou, A Deschamps, J Gagnepain, ...
Geophysical Journal International 80 (3), 677-693, 1985
1481985
Microseismicity and faulting geometry in the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, V Karakostas, M Ziazia, I Kassaras, E Papadimitriou, ...
Geophysical Journal International 141 (2), 438-456, 2000
1402000
Exposure of the Frog Rana ridibunda to Copper: Impact on Two Biomarkers, Lipid Peroxidation, and Glutathione
E Papadimitriou, NS Loumbourdis
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 69 (6), 0885-0891, 2002
1152002
First results of the CRLN seismic network in the western Corinth Rift: evidence for old-fault reactivation
H Lyon-Caen, P Papadimitriou, A Deschamps, P Bernard, K Makropoulos, ...
Comptes Rendus Geoscience 336 (4-5), 343-351, 2004
842004
Crustal deformation in the Central Ionian Islands (Greece): results from DGPS and DInSAR analyses (1995–2006)
E Lagios, V Sakkas, P Papadimitriou, I Parcharidis, BN Damiata, ...
Tectonophysics 444 (1-4), 119-145, 2007
732007
Shear wave anisotropy in the upper mantle beneath the Aegean related to internal deformation
D Hatzfeld, E Karagianni, I Kassaras, A Kiratzi, E Louvari, H Lyon‐Caen, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 106 (B12), 30737-30753, 2001
692001
The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, D Kementzetzidou, V Karakostas, M Ziazia, S Nothard, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1987-1991, 1996
691996
The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, D Kementzetzidou, V Karakostas, M Ziazia, S Nothard, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1987-1991, 1996
691996
The Mw= 6.3 2003 Lefkada earthquake (Greece) and induced stress transfer changes
P Papadimitriou, G Kaviris, K Makropoulos
Tectonophysics 423 (1-4), 73-82, 2006
672006
Microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian Fault and their implications for continental tectonics
D Hatzfeld, M Ziazia, D Kementzetzidou, P Hatzidimitriou, ...
Geophysical Journal International 137 (3), 891-908, 1999
651999
The M w= 6.0, 7 September 1999 Athens earthquake
P Papadimitriou, N Voulgaris, I Kassaras, G Kaviris, N Delibasis, ...
Natural Hazards 27 (1), 15-33, 2002
552002
Crustal and upper mantle structure beneath the Corinth rift (Greece) from a teleseismic tomography study
C Tiberi, H Lyon‐Caen, D Hatzfeld, U Achauer, E Karagianni, A Kiratzi, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 105 (B12), 28159-28171, 2000
522000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20