Παρακολούθηση
Héctor F Medina-Abarca
Héctor F Medina-Abarca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hms.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Kappa platform for rule-based modeling
P Boutillier, M Maasha, X Li, HF Medina-Abarca, J Krivine, J Feret, ...
Bioinformatics 34 (13), i583-i592, 2018
1072018
Combinatorial protein–protein interactions on a polymerizing scaffold
A Ortiz-Muñoz, HF Medina-Abarca, W Fontana
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (6), 2930-2937, 2020
42020
A trace query language for rule-based models
J Laurent, HF Medina-Abarca, P Boutillier, J Yang, W Fontana
Computational Methods in Systems Biology: 16th International Conference …, 2018
32018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3