Παρακολούθηση
Emilios GALARIOTIS, Phd
Emilios GALARIOTIS, Phd
Management Board (I.A.P.R. Hellenic Republic) - Senior Research Fellow FEL, TUC - Visit. Prof. UoA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Herding on fundamental information: A comparative study
EC Galariotis, W Rong, SI Spyrou
Journal of Banking & Finance 50, 589-598, 2015
3032015
Multiple criteria decision aiding for finance: An updated bibliographic survey
C Zopounidis, E Galariotis, M Doumpos, S Sarri, K Andriosopoulos
European Journal of Operational Research 247 (2), 339-348, 2015
1752015
Contrarian profits and the overreaction hypothesis: The case of the Athens stock exchange
A Antoniou, EC Galariotis, SI Spyrou
European Financial Management 11 (1), 71-98, 2005
1432005
Herd behavior and equity market liquidity: Evidence from major markets
EC Galariotis, SI Krokida, SI Spyrou
International Review of Financial Analysis 48, 140-149, 2016
1162016
Renewable energy sources: Using PROMETHEE II for ranking websites to support market opportunities
Z Andreopoulou, C Koliouska, E Galariotis, C Zopounidis
Technological Forecasting and Social Change 131, 31-37, 2018
952018
A combined methodology for the concurrent evaluation of the business, financial and sports performance of football clubs: the case of France
E Galariotis, C Germain, C Zopounidis
Annals of Operations Research 266 (1), 589-612, 2018
912018
The impact of conventional and unconventional monetary policy on expectations and sentiment
E Galariotis, P Makrichoriti, S Spyrou
Journal of Banking & Finance 86, 1-20, 2018
902018
Sovereign CDS spread determinants and spill-over effects during financial crisis: A panel VAR approach
EC Galariotis, P Makrichoriti, S Spyrou
Journal of Financial Stability 26, 62-77, 2016
892016
Bond market investor herding: Evidence from the European financial crisis
EC Galariotis, SI Krokida, SI Spyrou
International Review of Financial Analysis 48, 367-375, 2016
882016
Short-term overreaction, underreaction and efficient reaction: Evidence from the London Stock Exchange
S Spyrou, K Kassimatis, E Galariotis
Applied Financial Economics 17 (3), 221-235, 2007
792007
Contrarian and momentum profitability revisited: Evidence from the London Stock Exchange 1964–2005
EC Galariotis, P Holmes, XS Ma
Journal of Multinational Financial Management 17 (5), 432-447, 2007
642007
Corporate failure prediction in the European energy sector: A multicriteria approach and the effect of country characteristics
M Doumpos, K Andriosopoulos, E Galariotis, G Makridou, C Zopounidis
European Journal of Operational Research 262 (1), 347-360, 2017
612017
The financial performance of firms participating in the EU emissions trading scheme
G Makridou, M Doumpos, E Galariotis
Energy Policy 129, 250-259, 2019
592019
Liquidity commonality in the London stock exchange
EC Galariotis, E Giouvris
Journal of Business Finance & Accounting 34 (1‐2), 374-388, 2007
592007
An ordinal classification framework for bank failure prediction: Methodology and empirical evidence for US banks
G Manthoulis, M Doumpos, C Zopounidis, E Galariotis
European Journal of Operational Research 282 (2), 786-801, 2020
572020
Features of residential energy consumption: Evidence from France using an innovative multilevel modelling approach
F Belaïd, D Roubaud, E Galariotis
Energy policy 125, 277-285, 2019
562019
The role of ESG in the decision to stay or leave the market of an invading country: The case of Russia
A Basnet, M Blomkvist, E Galariotis
Economics Letters 216, 110636, 2022
542022
Short‐term Contrarian Strategies in the London Stock Exchange: Are They Profitable? Which Factors Affect Them?
A Antoniou, EC Galariotis, SI Spyrou
Journal of Business Finance & Accounting 33 (5‐6), 839-867, 2006
522006
Bank profit efficiency and financial consumer protection policies
C Gaganis, E Galariotis, F Pasiouras, C Staikouras
Journal of Business Research 118, 98-116, 2020
502020
Contrarian and momentum trading: a review of the literature
E C. Galariotis
Review of Behavioral Finance 6 (1), 63-82, 2014
492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20