Παρακολούθηση
Radovan Stojanovic
Radovan Stojanovic
University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time vision-based system for textile fabric inspection
R Stojanovic, P Mitropulos, C Koulamas, Y Karayiannis, S Koubias, ...
Real-time imaging 7 (6), 507-518, 2001
2502001
Defect detection and classification on web textile fabric using multiresolution decomposition and neural networks
YA Karayiannis, R Stojanovic, P Mitropoulos, C Koulamas, T Stouraitis, ...
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
941999
Prototype of group heart rate monitoring with NODEMCU ESP8266
A Škraba, A Koložvari, D Kofjač, R Stojanović, V Stanovov, E Semenkin
2017 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-4, 2017
892017
A headset like wearable device to track COVID-19 symptoms
R Stojanović, A Škraba, B Lutovac
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-4, 2020
842020
A LED–LED-based photoplethysmography sensor
R Stojanovic, D Karadaglic
Physiological Measurement 28 (6), N19, 2007
632007
Streaming pulse data to the cloud with bluetooth LE or NODEMCU ESP8266
A Škraba, A Koložvari, D Kofjač, R Stojanović, V Stanovov, E Semenkin
2016 5th Mediterranean conference on embedded computing (MECO), 428-431, 2016
592016
Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons
A Škraba, R Stojanović, A Zupan, A Koložvari, D Kofjač
Microprocessors and Microsystems 39 (8), 819-828, 2015
572015
An architecture for the VLSI design of systems for time-frequency analysis and time-varying filtering
S Stankovic, L Stankovic, V Ivanovic, R Stojanovic
Annales des Telecommunications 57 (9-10), 974-995, 2002
532002
Prototype of speech controlled cloud based wheelchair platform for disabled persons
A Škraba, A Koložvari, D Kofjač, R Stojanović
2014 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 162-165, 2014
512014
Design of an oximeter based on LED-LED configuration and FPGA technology
R Stojanovic, D Karadaglic
Sensors 13 (1), 574-586, 2013
512013
Multiple-clock-cycle architecture for the VLSI design of a system for time-frequency analysis
VN Ivanović, R Stojanović, LJ Stanković
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2006, 1-18, 2006
452006
A FPGA system for QRS complex detection based on Integer Wavelet Transform
R Stojanović, D Karadaglić, M Mirković, D Milošević
Measurement Science Review 11 (4), 131-138, 2011
442011
Prototype of group heart rate monitoring with ESP32
A Škraba, A Koložvari, D Kofjač, R Stojanović, E Semenkin, V Stanovov
2019 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-4, 2019
352019
Real-time vision system for defect detection and neural classification of web textile fabric
P Mitropoulos, C Koulamas, RD Stojanovic, S Koubias, ...
Machine Vision Applications in Industrial Inspection VII 3652, 59-69, 1999
331999
Wheelchair maneuvering using leap motion controller and cloud based speech control: Prototype realization
A Škraba, A Koložvari, D Kofjač, R Stojanović
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 391-394, 2015
312015
Effective surveillance for homeland security
F Flammini, R Setola, G Franceschetti
Taylor & Francis Group, New York, 2013
312013
An approach for automated inspection of wood boards
S Radovan, P George, M Panagiotis, G Manos, A Robert, D Igor
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2001
302001
Optimization and implementation of the wavelet based algorithms for embedded biomedical signal processing.
R Stojanovic, S Knezevic, D Karadaglic, G Devedzic
Comput. Sci. Inf. Syst. 10 (1), 502-523, 2013
292013
An efficient hardware design of the flexible 2-D system for space/spatial-frequency signal analysis
VN Ivanovic, RD Stojanovic
IEEE transactions on signal processing 55 (6), 3116-3125, 2007
282007
An optical sensing approach based on light emitting diodes
R Stojanovic, D Karadaglic
Journal of Physics: Conference Series 76 (1), 012054, 2007
262007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20