Παρακολούθηση
Sonia Liggi
Sonia Liggi
Department of metabolism, digestion and reproduction, Imperial College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ic.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cross sectional evaluation of the gut-microbiome metabolome axis in an Italian cohort of IBD patients
ML Santoru, C Piras, A Murgia, V Palmas, T Camboni, S Liggi, I Ibba, ...
Scientific reports 7 (1), 9523, 2017
2022017
The potential of Ion Mobility Mass Spectrometry for high-throughput and high-resolution lipidomics
C Hinz, S Liggi, JL Griffin
Current opinion in chemical biology 42, 42-50, 2018
792018
Mapping the human genetic architecture of COVID-19
MEK Niemi, J Karjalainen, RG Liao, BM Neale, M Daly, A Ganna, ...
Nature 600, 472-477, 2021
642021
Characterisation of in-hospital complications associated with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol UK: a prospective, multicentre cohort study
TM Drake, AM Riad, CJ Fairfield, C Egan, SR Knight, R Pius, ...
The Lancet 398 (10296), 223-237, 2021
532021
Metabolomic analysis identifies altered metabolic pathways in Multiple Sclerosis
S Poddighe, F Murgia, L Lorefice, S Liggi, E Cocco, MG Marrosu, L Atzori
The international journal of biochemistry & cell biology 93, 148-155, 2017
422017
Anti-cancer drug development: computational strategies to identify and target proteins involved in cancer metabolism
L Mak, S Liggi, L Tan, K Kusonmano, J M Rollinger, A Koutsoukas, ...
Current pharmaceutical design 19 (4), 532-577, 2013
382013
KniMet: A pipeline for the processing of chromatography–mass spectrometry metabolomics data
S Liggi, C Hinz, Z Hall, ML Santoru, S Poddighe, J Fjeldsted, L Atzori, ...
Metabolomics 14 (4), 1-4, 2018
332018
Connecting gene expression data from connectivity map and in silico target predictions for small molecule mechanism-of-action analysis
AC Ravindranath, N Perualila-Tan, A Kasim, G Drakakis, S Liggi, ...
Molecular BioSystems, 2014
312014
Metabolomics applied to diabetes− lessons from human population studies
S Liggi, JL Griffin
The international journal of biochemistry & cell biology 93, 136-147, 2017
282017
Extending in silico mechanism-of-action analysis by annotating targets with pathways: application to cellular cytotoxicity readouts
S Liggi, G Drakakis, A Koutsoukas, I Cortes–Ciriano, P Martínez–Alonso, ...
Future Medicinal Chemistry 6 (18), 2029-2056, 2014
262014
A comprehensive UHPLC ion mobility quadrupole time-of-flight method for profiling and quantification of eicosanoids, other oxylipins, and fatty acids
C Hinz, S Liggi, G Mocciaro, S Jung, I Induruwa, M Pereira, CE Bryant, ...
Analytical chemistry 91 (13), 8025-8035, 2019
252019
Extensions to In Silico Bioactivity Predictions Using Pathway Annotations and Differential Pharmacology Analysis: Application to Xenopus laevis Phenotypic …
S Liggi, G Drakakis, AE Hendry, KM Hanson, SC Brewerton, GN Wheeler, ...
Molecular Informatics 32 (11‐12), 1009-1024, 2013
252013
Italian cohort of patients affected by inflammatory bowel disease is characterised by variation in glycerophospholipid, free fatty acids and amino acid levels
A Murgia, C Hinz, S Liggi, J Denes, Z Hall, J West, ML Santoru, C Piras, ...
Metabolomics 14 (10), 1-14, 2018
242018
Metabolomic profile in hyperthyroid patients before and after antithyroid drug treatment: Correlation with thyroid hormone and TSH concentration
C Piras, N Arisci, S Poddighe, S Liggi, S Mariotti, L Atzori
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 93, 119-128, 2017
242017
A randomized 3-way crossover study indicates that high-protein feeding induces de novo lipogenesis in healthy humans
E Charidemou, T Ashmore, X Li, BD McNally, JA West, S Liggi, M Harvey, ...
JCI Insight, 2019
192019
Using Molecular Initiating Events to generate 2D structure–activity relationships for toxicity screening
TEH Allen, S Liggi, JM Goodman, S Gutsell, PJ Russell
Chemical Research in Toxicology 29 (10), 1611-1627, 2016
182016
Global Mapping of Traditional Chinese Medicine into Bioactivity Space and Pathways Annotation Improves Mechanistic Understanding and Discovers Relationships between Therapeutic …
SZ Mohamad Zobir, F Mohd Fauzi, S Liggi, G Drakakis, X Fu, TP Fan, ...
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016, 2016
152016
Base sequence specificity of counterion binding to DNA: what can MD simulations tell us?
A Atzori, S Liggi, A Laaksonen, M Porcu, AP Lyubartsev, G Saba, F Mocci
Canadian Journal of Chemistry 94 (12), 1181-1188, 2016
132016
The impact of viral mutations on recognition by SARS-CoV-2 specific T cells
TI de Silva, G Liu, BB Lindsey, D Dong, SC Moore, NS Hsu, D Shah, ...
Iscience 24 (11), 103353, 2021
92021
Cross sectional evaluation of the gut-microbiome metabolome axis in an Italian cohort of IBD patients. Sci Rep. 2017
ML Santoru, C Piras, A Murgia, V Palmas, T Camboni, S Liggi, I Ibba, ...
7
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20