Παρακολούθηση
Simone Frigerio
Simone Frigerio
CNR-IRPI Padova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irpi.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Landslide risk analysis: a multi-disciplinary methodological approach
S Sterlacchini, S Frigerio, P Giacomelli, M Brambilla
Natural Hazards and Earth System Sciences 7 (6), 657-675, 2007
682007
The MultiRISK platform: The technical concept and application of a regional-scale multihazard exposure analysis tool
MS Kappes, K Gruber, S Frigerio, R Bell, M Keiler, T Glade
Geomorphology 151, 139-155, 2012
652012
Medium-scale multi-hazard risk assessment of gravitational processes
C Westen, MS Kappes, BQ Luna, S Frigerio, T Glade, JP Malet
Mountain risks: from prediction to management and governance, 201-231, 2014
532014
Multi-temporal LiDAR-DTMs as a tool for modelling a complex landslide: A case study in the Rotolon catchment (eastern Italian Alps)
G Bossi, M Cavalli, S Crema, S Frigerio, B Quan Luna, M Mantovani, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 15 (4), 715-722, 2015
372015
A web-based platform for automatic and continuous landslide monitoring: The Rotolon (Eastern Italian Alps) case study
S Frigerio, L Schenato, G Bossi, M Cavalli, M Mantovani, G Marcato, ...
Computers & Geosciences 63, 96-105, 2014
352014
Geomorphological evolution of slopes and climate changes in Northern Italy during the Late Quaternary: spatial and temporal distribution of landslides and landscape sensitivity …
M Soldati, L Borgatti, A Cavallin, M De Amicis, S Frigerio, M Giardino, ...
Geogr. Fis. Din. Quat 29 (2), 165-183, 2006
342006
Multi-scale debris flow vulnerability assessment and direct loss estimation of buildings in the Eastern Italian Alps
RL Ciurean, H Hussin, CJ Van Westen, M Jaboyedoff, P Nicolet, L Chen, ...
Natural hazards 85 (2), 929-957, 2017
322017
An interactive web-GIS tool for risk analysis: a case study in the Fella River basin, Italy.
ZC Aye, M Jaboyedoff, MH Derron, CJ van Westen, HY Hussin, ...
Natural Hazards & Earth System Sciences 16 (1), 2016
292016
Analysis of lateral sediment connectivity and its connection to debris flow intensity patterns at different return periods in the Fella River system in northeastern Italy
N Schopper, M Mergili, S Frigerio, M Cavalli, R Poeppl
Science of the Total Environment 658, 1586-1600, 2019
262019
RiskCity and WebRiskCity: Data collection, display, and dissemination in a multi-risk training package
S Frigerio, CJ van Westen
Cartography and geographic information science 37 (2), 119-135, 2010
262010
Hands-on experience of crowdsourcing for flood risks. An android mobile application tested in Frederikssund, Denmark
S Frigerio, L Schenato, G Bossi, M Mantovani, G Marcato, A Pasuto
International journal of environmental research and public health 15 (9), 1926, 2018
232018
Assessing the Effect of Mitigation Measures on Landslide Hazard Using 2D Numerical Runout Modelling
HY Hussin, R Ciurean, S Frigerio, G Marcato, C Calligaris, ...
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, 679-684, 2014
142014
Testing the potential of Sentinel-1A TOPS interferometry for the detection and monitoring of landslides at local scale (Veneto Region, Italy)
S Fiaschi, M Mantovani, S Frigerio, A Pasuto, M Floris
Environmental Earth Sciences 76 (14), 1-13, 2017
112017
Mountain risks: from prediction to management and governance
J Corominas, S Greiving, JP Malet, S Sterlacchini
Springer, 2014
92014
Quantitative vulnerability assessment of buildings to debris-flows in Fella River Basin using run-out modelling and damage data from the 29th of August 2003 event
R Ciurean, L Chen, HY Hussin, CJ van Westen, T Glade, S Frigerio, ...
82014
Hazard assessment of a potential rock avalanche in south Tyrol, Italy: 3D modeling and risk scenarios
G Bossi, S Frigerio, M Mantovani, L Schenato, A Pasuto, G Marcato
Italian Journal of Engineering Geology and Environment 2, 221-228, 2013
82013
The Rotolon catchment early-warning system
G Bossi, S Crema, S Frigerio, M Mantovani, G Marcato, A Pasuto, ...
Engineering Geology for Society and Territory-Volume 3, 91-95, 2015
72015
Evaluating data quality collected by volunteers for first-level inspection of hydraulic structures in mountain catchments
VJ Cortes Arevalo, M Charrière, G Bossi, S Frigerio, L Schenato, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (10), 2681-2698, 2014
72014
A mobile application to engage citizens and volunteers. Crowdsourcing within natural hazard
S Frigerio, C Bianchizza, L Schenato, D Del Bianco
Rendiconti Online Societa Geologica Italiana 42, 70-72, 2017
52017
Domination of or adaptation to nature? A lesson we can still learn from the Vajont
C Bianchizza, S Frigerio
Ital. J. Eng. Geol. Environ 6, 523-531, 2013
52013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20