Παρακολούθηση
Marcin Sydow
Marcin Sydow
Polish Academy of Sciences, and PJATK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipipan.waw.pl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Language-model-based ranking for queries on RDF-graphs
S Elbassuoni, M Ramanath, R Schenkel, M Sydow, G Weikum
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
1192009
Exploring linguistic features for web spam detection: a preliminary study
J Piskorski, M Sydow, D Weiss
Proceedings of the 4th international workshop on Adversarial information …, 2008
1032008
Knowledge-based clustering of ship trajectories using density-based approach
B Liu, EN de Souza, S Matwin, M Sydow
2014 IEEE international conference on big data (Big Data), 603-608, 2014
962014
The notion of diversity in graphical entity summarisation on semantic knowledge graphs
M Sydow, M Pikuła, R Schenkel
Journal of Intelligent Information Systems 41, 109-149, 2013
752013
Enriching trust prediction model in social network with user rating similarity
P Borzymek, M Sydow, A Wierzbicki
2009 International Conference on Computational Aspects of Social Networks, 40-47, 2009
602009
Behavioural targeting in on-line advertising: An empirical study
J Jaworska, M Sydow
Web Information Systems Engineering-WISE 2008: 9th International Conference …, 2008
522008
On knowledge-poor methods for person name matching and lemmatization for highly inflectional languages
J Piskorski, K Wieloch, M Sydow
Information retrieval 12, 275-299, 2009
442009
Random surfer with back step
M Sydow
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate …, 2004
422004
Qbees: query by entity examples
S Metzger, R Schenkel, M Sydow
Proceedings of the 22nd acm international conference on information …, 2013
342013
Trust and distrust prediction in social network with combined graphical and review-based attributes
P Borzymek, M Sydow
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2010
282010
Aspect-based similar entity search in semantic knowledge graphs with diversity-awareness and relaxation
S Metzger, R Schenkel, M Sydow
2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI …, 2014
252014
Lemmatization of Polish person names
J Piskorski, M Sydow, A Kupść
Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing, 27-34, 2007
252007
Approximation guarantees for max sum and max min facility dispersion with parameterised triangle inequality and applications in result diversification
M Sydow
Mathematica Applicanda 42 (2), 2014
232014
DIVERSUM: Towards diversified summarisation of entities in knowledge graphs
M Sydow, M Pikuła, R Schenkel
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2010
232010
QBEES: query-by-example entity search in semantic knowledge graphs based on maximal aspects, diversity-awareness and relaxation
S Metzger, R Schenkel, M Sydow
Journal of Intelligent Information Systems 49, 333-366, 2017
222017
Diversity of editors and teams versus quality of cooperative work: experiments on Wikipedia
M Sydow, K Baraniak, P Teisseyre
Journal of Intelligent Information Systems 48, 601-632, 2017
222017
String distance metrics for reference matching and search query correction
J Piskorski, M Sydow
Business Information Systems: 10th International Conference, BIS 2007 …, 2007
212007
Usability of string distance metrics for name matching tasks in polish
J Piskorski, M Sydow
Proceedings of the 3rd Language and Technology Conference, Poznan, 2007
192007
Effective Prediction of Web User Behaviour with User-Level Models.
K Dembczynski, W Kotlowski, M Sydow
Fundam. Informaticae 89 (2-3), 189-206, 2008
172008
Towards person name matching for inflective languages
J Piskorski, K Wieloch, M Pikula, M Sydow
WWW 2008 Workshop NLP Challenges in the Information Explosion Era, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20