Παρακολούθηση
Christian S. Jensen
Christian S. Jensen
Aalborg University, Department of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Indexing the positions of continuously moving objects
S Šaltenis, CS Jensen, ST Leutenegger, MA Lopez
Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2000
14492000
A foundation for representing and querying moving objects
RH Güting, MH Böhlen, M Erwig, CS Jensen, NA Lorentzos, M Schneider, ...
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 25 (1), 1-42, 2000
11582000
Novel approaches to the indexing of moving object trajectories.
D Pfoser, CS Jensen, Y Theodoridis
VLDB, 395-406, 2000
10262000
The TSQL2 Temporal Query Language
TSQL2 Language Design Committee
edited by R. Snodgrass, Kluwer Academic Publishers, 1995
1013*1995
Efficient retrieval of the top-k most relevant spatial web objects
G Cong, CS Jensen, D Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 337-348, 2009
7732009
Capturing the uncertainty of moving-object representations
D Pfoser, CS Jensen
International Symposium on Spatial Databases, 111-131, 1999
6931999
Discovery of convoys in trajectory databases
H Jeung, ML Yiu, X Zhou, CS Jensen, HT Shen
arXiv preprint arXiv:1002.0963, 2010
5922010
Nearest and reverse nearest neighbor queries for moving objects
R Benetis, CS Jensen, G Karĉiauskas, S Ŝaltenis
The VLDB Journal 15 (3), 229-249, 2006
5612006
Spacetwist: Managing the trade-offs among location privacy, query performance, and query accuracy in mobile services
ML Yiu, CS Jensen, X Huang, H Lu
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 366-375, 2008
4992008
Query and update efficient B+-tree based indexing of moving objects
CS Jensen, D Lin, BC Ooi
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
4842004
The consensus glossary of temporal database concepts—February 1998 version
CS Jensen, CE Dyreson, M Böhlen, J Clifford, R Elmasri, SK Gadia, ...
Temporal Databases: Research and Practice, 367-405, 1998
482*1998
A consensus glossary of temporal database concepts
CS jensen, C Dyreson, F Grandi, W Käfer, N Kline, N Lorentzos, ...
ACM SIGMOD Record 23 (1), 52-64, 1994
4431994
Mining significant semantic locations from GPS data
X Cao, G Cong, CS Jensen
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 1009-1020, 2010
4422010
Temporal data management
CS Jensen, RT Snodgrass
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 11 (1), 36-44, 1999
4291999
Collective spatial keyword querying
X Cao, G Cong, CS Jensen, BC Ooi
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
4262011
A foundation for capturing and querying complex multidimensional data
TB Pedersen, CS Jensen, CE Dyreson
Information systems 26 (5), 383-423, 2001
3872001
Spatial keyword query processing: An experimental evaluation
L Chen, G Cong, CS Jensen, D Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (3), 217-228, 2013
3802013
Multidimensional data modeling for complex data
TB Pedersen, CS Jensen
Proceedings 15th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 1999
3341999
Multidimensional database technology
TB Pedersen, CS Jensen
Computer 34 (12), 40-46, 2001
3062001
Indexing of moving objects for location-based services
S Saltenis, CS Jensen
Proceedings 18th International Conference on Data Engineering, 463-472, 2002
3052002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20