Παρακολούθηση
Peter Corke
Peter Corke
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qut.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A tutorial on visual servo control
S Hutchinson, GD Hager, PI Corke
IEEE transactions on robotics and automation 12 (5), 651-670, 1996
45611996
Robotics, Vision & Control: Fundamental algorithms in MATLAB
P Corke, V Robotics
Springer, 2011
23102011
Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor
R Mahony, V Kumar, P Corke
IEEE Robotics and Automation magazine 19 (3), 20-32, 2012
15802012
A robotics toolbox for MATLAB
PI Corke
IEEE Robotics & Automation Magazine 3 (1), 24-32, 1996
13851996
Visual place recognition: A survey
S Lowry, N Sünderhauf, P Newman, JJ Leonard, D Cox, P Corke, ...
IEEE Transactions on Robotics 32 (1), 1-19, 2015
9092015
Data collection, storage, and retrieval with an underwater sensor network
I Vasilescu, K Kotay, D Rus, M Dunbabin, P Corke
Proceedings of the 3rd international conference on Embedded networked sensor …, 2005
8452005
Modelling and control of a large quadrotor robot
P Pounds, R Mahony, P Corke
Control Engineering Practice 18 (7), 691-699, 2010
5952010
Environmental wireless sensor networks
P Corke, T Wark, R Jurdak, W Hu, P Valencia, D Moore
Proceedings of the IEEE 98 (11), 1903-1917, 2010
5832010
A new partitioned approach to image-based visual servo control
PI Corke, SA Hutchinson
IEEE Transactions on Robotics and Automation 17 (4), 507-515, 2001
5782001
Visual control of robot manipulators–a review
PI Corke
Visual Servoing: Real-Time Control of Robot Manipulators Based on Visual …, 1993
5431993
Transforming agriculture through pervasive wireless sensor networks
T Wark, P Corke, P Sikka, L Klingbeil, Y Guo, C Crossman, P Valencia, ...
IEEE Pervasive Computing 6 (2), 50-57, 2007
5272007
Vehicle monitoring system
GW Auty, PI Corke, PA Dunn, IB MacIntyre, DC Mills, BF Simons, ...
US Patent 5,809,161, 1998
4961998
Visual Control of Robots: high-performance visual servoing
PI Corke
Research Studies Press, 1996
4801996
The limits and potentials of deep learning for robotics
N Sünderhauf, O Brock, W Scheirer, R Hadsell, D Fox, J Leitner, B Upcroft, ...
The International journal of robotics research 37 (4-5), 405-420, 2018
4532018
Modelling and control of a quad-rotor robot
P Pounds, R Mahony, P Corke
Proceedings of the 2006 Australasian Conference on Robotics and Automation, 1-10, 2006
4372006
control: Fundamental algorithms in MATLAB
P Corke, V Robotics
Springer 73, 2.3, 2011
4242011
Nonlinear control of the reaction wheel pendulum
MW Spong, P Corke, R Lozano
Automatica 37 (11), 1845-1851, 2001
4092001
Monitoring animal behaviour and environmental interactions using wireless sensor networks, GPS collars and satellite remote sensing
RN Handcock, DL Swain, GJ Bishop-Hurley, KP Patison, T Wark, ...
Sensors 9 (05), 3586-3603, 2009
3972009
An introduction to inertial and visual sensing
P Corke, J Lobo, J Dias
The international journal of robotics research 26 (6), 519-535, 2007
3932007
Closing the loop for robotic grasping: A real-time, generative grasp synthesis approach
D Morrison, P Corke, J Leitner
arXiv preprint arXiv:1804.05172, 2018
3522018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20