Παρακολούθηση
Athanassios Kotsinas
Athanassios Kotsinas
Lab Histology-Embryology, Medical School, National Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Activation of the DNA damage checkpoint and genomic instability in human precancerous lesions
VG Gorgoulis, LVF Vassiliou, P Karakaidos, P Zacharatos, A Kotsinas, ...
Nature 434 (7035), 907-913, 2005
24062005
Deregulated overexpression of hCdt1 and hCdc6 promotes malignant behavior
M Liontos, M Koutsami, M Sideridou, K Evangelou, D Kletsas, B Levy, ...
Cancer research 67 (22), 10899-10909, 2007
2442007
Association between polymorphisms in the Toll-like receptor 4, CD14, and CARD15/NOD2 and inflammatory bowel disease in the Greek population
M Gazouli, G Mantzaris, A Kotsinas, P Zacharatos, E Papalambros, ...
World journal of gastroenterology: WJG 11 (5), 681, 2005
2442005
Robust, universal biomarker assay to detect senescent cells in biological specimens
K Evangelou, N Lougiakis, SV Rizou, A Kotsinas, D Kletsas, ...
Aging cell 16 (1), 192-197, 2017
2242017
p57KIP2: “Kip”ing the Cell under Control
IS Pateras, K Apostolopoulou, K Niforou, A Kotsinas, VG Gorgoulis
Molecular Cancer Research 7 (12), 1902-1919, 2009
1982009
Transcription factor E2F‐1 acts as a growth‐promoting factor and is associated with adverse prognosis in non‐small cell lung carcinomas
VG Gorgoulis, P Zacharatos, G Mariatos, A Kotsinas, M Bouda, D Kletsas, ...
The Journal of pathology 198 (2), 142-156, 2002
1862002
Oncogene-induced replication stress preferentially targets common fragile sites in preneoplastic lesions. A genome-wide study
PK Tsantoulis, A Kotsinas, PP Sfikakis, K Evangelou, M Sideridou, B Levy, ...
Oncogene 27 (23), 3256-3264, 2008
1782008
A deep learning framework for predicting response to therapy in cancer
T Sakellaropoulos, K Vougas, S Narang, F Koinis, A Kotsinas, A Polyzos, ...
Cell reports 29 (11), 3367-3373. e4, 2019
1762019
Oral lichen planus as a preneoplastic inflammatory model
EA Georgakopoulou, MD Achtari, M Achtaris, PG Foukas, A Kotsinas
BioMed Research International 2012 (1), 759626, 2012
1712012
Distinct expression patterns of the transcription factor E2F‐1 in relation to tumour growth parameters in common human carcinomas
P Zacharatos, A Kotsinas, K Evangelou, P Karakaidos, LV Vassiliou, ...
The Journal of Pathology: A Journal of the Pathological Society of Great …, 2004
1322004
The role of oxidative DNA damage in radiation induced bystander effect
S Havaki, A Kotsinas, E Chronopoulos, D Kletsas, A Georgakilas, ...
Cancer letters 356 (1), 43-51, 2015
1312015
Functional interplay between the DNA-damage-response kinase ATM and ARF tumour suppressor protein in human cancer
G Velimezi, M Liontos, K Vougas, T Roumeliotis, J Bartkova, M Sideridou, ...
Nature cell biology 15 (8), 967-977, 2013
1302013
Human papilloma virus (HPV) is possibly involved in laryngeal but not in lung carcinogenesis
VG Gorgoulis, P Zacharatos, A Kotsinas, A Kyroudi, AN Rassidakis, ...
Human pathology 30 (3), 274-283, 1999
1301999
p53 activates ICAM‐1 (CD54) expression in an NF‐κB‐independent manner
VG Gorgoulis, P Zacharatos, A Kotsinas, D Kletsas, G Mariatos, ...
The EMBO journal, 2003
1282003
Alterations of the p16-pRb pathway and the chromosome locus 9p21–22 in non-small-cell lung carcinomas: relationship with p53 and MDM2 protein expression
VG Gorgoulis, P Zacharatos, A Kotsinas, T Liloglou, A Kyroudi, ...
The American journal of pathology 153 (6), 1749-1765, 1998
1261998
The stress kinase MKK7 couples oncogenic stress to p53 stability and tumor suppression
D Schramek, A Kotsinas, A Meixner, T Wada, U Elling, JA Pospisilik, ...
Nature genetics 43 (3), 212-219, 2011
1162011
Oxidative stress-mediated biomolecular damage and inflammation in tumorigenesis
F Sesti, OE Tsitsilonis, A Kotsinas, IP Trougakos
In Vivo 26 (3), 395-402, 2012
1112012
Machine learning and data mining frameworks for predicting drug response in cancer: An overview and a novel in silico screening process based on association rule mining
K Vougas, T Sakellaropoulos, A Kotsinas, GRP Foukas, A Ntargaras, ...
Pharmacology & therapeutics 203, 107395, 2019
1042019
External Quality Assessment for KRAS Testing Is Needed: Setup of a European Program and Report of the First Joined Regional Quality Assessment Rounds
E Bellon, MJL Ligtenberg, S Tejpar, K Cox, G Hertogh, K Stricker, A Edsjö, ...
The oncologist 16 (4), 467-478, 2011
1042011
Cdc6 expression represses E-cadherin transcription and activates adjacent replication origins
M Sideridou, R Zakopoulou, K Evangelou, M Liontos, A Kotsinas, ...
Journal of Cell Biology 195 (7), 1123-1140, 2011
992011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20