Παρακολούθηση
Dip Goswami
Dip Goswami
Associate Professor, Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-triggered implementations of mixed-criticality automotive software
D Goswami, M Lukasiewycz, R Schneider, S Chakraborty
2012 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2012
1032012
Automotive cyber–physical systems: A tutorial introduction
S Chakraborty, MA Al Faruque, W Chang, D Goswami, M Wolf, Q Zhu
IEEE Design & Test 33 (4), 92-108, 2016
1022016
Task-and network-level schedule co-synthesis of Ethernet-based time-triggered systems
L Zhang, D Goswami, R Schneider, S Chakraborty
2014 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 119-124, 2014
932014
Disturbance rejection by online ZMP compensation
V Prahlad, G Dip, C Meng-Hwee
Robotica 26 (1), 9-17, 2008
922008
A hybrid approach to cyber-physical systems verification
P Kumar, D Goswami, S Chakraborty, A Annaswamy, K Lampka, L Thiele
Proceedings of the 49th Annual Design Automation Conference, 688-696, 2012
912012
Genetic algorithm-based optimal bipedal walking gait synthesis considering tradeoff between stability margin and speed
G Dip, V Prahlad, PD Kien
Robotica 27 (3), 355-365, 2009
862009
Co-design of cyber-physical systems via controllers with flexible delay constraints
D Goswami, R Schneider, S Chakraborty
16th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2011), 225-230, 2011
742011
Challenges in automotive cyber-physical systems design
D Goswami, R Schneider, A Masrur, M Lukasiewycz, S Chakraborty, ...
2012 International Conference on Embedded Computer Systems (SAMOS), 346-354, 2012
692012
Modular scheduling of distributed heterogeneous time-triggered automotive systems
M Lukasiewycz, R Schneider, D Goswami, S Chakraborty
17th Asia and South Pacific design automation conference, 665-670, 2012
682012
Relaxing signal delay constraints in distributed embedded controllers
D Goswami, R Schneider, S Chakraborty
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (6), 2337-2345, 2014
542014
Multi-objective co-optimization of FlexRay-based distributed control systems
D Roy, L Zhang, W Chang, D Goswami, S Chakraborty
2016 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS …, 2016
482016
Multi-layered scheduling of mixed-criticality cyber-physical systems
R Schneider, D Goswami, A Masrur, M Becker, S Chakraborty
Journal of Systems Architecture 59 (10), 1215-1230, 2013
452013
Re-engineering cyber-physical control applications for hybrid communication protocols
D Goswami, R Schneider, S Chakraborty
2011 Design, Automation & Test in Europe, 1-6, 2011
452011
Platoon control
A Saxena, H Li, D Goswami
US Patent 10,459,454, 2019
442019
Constraint-driven synthesis and tool-support for FlexRay-based automotive control systems
R Schneider, D Goswami, S Zafar, M Lukasiewycz, S Chakraborty
Proceedings of the seventh IEEE/ACM/IFIP international conference on …, 2011
402011
LMS-based low-complexity game workload prediction for DVFS
B Dietrich, S Nunna, D Goswami, S Chakraborty, M Gries
2010 IEEE International Conference on Computer Design, 417-424, 2010
402010
Planar bipedal jumping gaits with stable landing
D Goswami, P Vadakkepat
IEEE Transactions on Robotics 25 (5), 1030-1046, 2009
392009
Cross-layer analysis, testing and verification of automotive control software
M Broy, S Chakraborty, D Goswami, S Ramesh, M Satpathy, S Resmerita, ...
Proceedings of the ninth ACM international conference on Embedded software …, 2011
372011
Memory-aware embedded control systems design
W Chang, D Goswami, S Chakraborty, L Ju, CJ Xue, S Andalam
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2016
362016
NoC-Based Multiprocessor Architecture for Mixed-Time-Criticality Applications.
K Goossens, M Koedam, A Nelson, S Sinha, S Goossens, Y Li, G Breaban, ...
Handbook of hardware/software codesign, 491-530, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20