Παρακολούθηση
Jacky Boivin
Jacky Boivin
Professor of Health Psychology, Cardiff University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cardiff.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care
J Boivin, L Bunting, JA Collins, KG Nygren
Human reproduction 22 (6), 1506-1512, 2007
33342007
Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome
HJ Teede, CT Tay, JJE Laven, A Dokras, LJ Moran, TT Piltonen, ...
European journal of endocrinology 189 (2), G43-G64, 2023
26492023
Consensus on women’s health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group
BCJM Fauser, BC Tarlatzis, RW Rebar, RS Legro, AH Balen, R Lobo, ...
Fertility and sterility 97 (1), 28-38. e25, 2012
20832012
A review of psychosocial interventions in infertility
J Boivin
Social science & medicine 57 (12), 2325-2341, 2003
6082003
The fertility quality of life (FertiQoL) tool: development and general psychometric properties
J Boivin, J Takefman, A Braverman
Human Reproduction 26 (8), 2084-2091, 2011
5892011
Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies
J Boivin, E Griffiths, CA Venetis
BmJ 342, 2011
5012011
Why do patients discontinue fertility treatment? A systematic review of reasons and predictors of discontinuation in fertility treatment
S Gameiro, J Boivin, L Peronace, CM Verhaak
Human reproduction update 18 (6), 652-669, 2012
4932012
The association between exaggeration in health related science news and academic press releases: retrospective observational study
P Sumner, S Vivian-Griffiths, J Boivin, A Williams, CA Venetis, A Davies, ...
Bmj 349, 2014
4912014
The links between prenatal stress and offspring development and psychopathology: disentangling environmental and inherited influences
F Rice, GT Harold, J Boivin, M Van Den Bree, DF Hay, A Thapar
Psychological medicine 40 (2), 335-345, 2010
4692010
Prenatal smoking might not cause attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a novel design
A Thapar, F Rice, D Hay, J Boivin, K Langley, M van den Bree, M Rutter, ...
Biological psychiatry 66 (8), 722-727, 2009
3682009
ESHRE guideline: routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction—a guide for fertility staff
S Gameiro, J Boivin, E Dancet, C de Klerk, M Emery, C Lewis-Jones, ...
Human reproduction 30 (11), 2476-2485, 2015
3482015
Why are infertile patients not using psychosocial counselling?
J Boivin, LC Scanlan, SM Walker
Human Reproduction 14 (5), 1384-1391, 1999
3471999
Stress level across stages of in vitro fertilization in subsequently pregnant and nonpregnant women
J Boivin, JE Takefman
Fertility and sterility 64 (4), 802-810, 1995
3321995
Infertility-related stress in men and women predicts treatment outcome 1 year later
J Boivin, L Schmidt
Fertility and sterility 83 (6), 1745-1752, 2005
3202005
Does infertility cause marital benefit?: An epidemiological study of 2250 women and men in fertility treatment
L Schmidt, B Holstein, U Christensen, J Boivin
Patient education and counseling 59 (3), 244-251, 2005
3192005
Fertility knowledge and beliefs about fertility treatment: findings from the International Fertility Decision-making Study
L Bunting, I Tsibulsky, J Boivin
Human reproduction 28 (2), 385-397, 2013
3182013
Communication and coping as predictors of fertility problem stress: cohort study of 816 participants who did not achieve a delivery after 12 months of fertility treatment
L Schmidt, BE Holstein, U Christensen, J Boivin
Human reproduction 20 (11), 3248-3256, 2005
3102005
Guidelines for counselling in infertility: outline version
J Boivin, TC Appleton, P Baetens, J Baron, J Bitzer, E Corrigan, ...
Human reproduction 16 (6), 1301-1304, 2001
2712001
Relationship between quality of life and distress in infertility: a validation study of the Dutch FertiQoL
JWM Aarts, IWH Van Empel, J Boivin, WL Nelen, JAM Kremer, ...
Human Reproduction 26 (5), 1112-1118, 2011
2602011
Emotional distress is a common risk in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of 28 studies
SM Veltman-Verhulst, J Boivin, MJC Eijkemans, BJCM Fauser
Human reproduction update 18 (6), 638-651, 2012
2462012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20