Παρακολούθηση
sebastien nomade
sebastien nomade
CEA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsce.ipsl.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synchrony of the Central Atlantic magmatic province and the Triassic-Jurassic boundary climatic and biotic crisis
A Marzoli, H Bertrand, KB Knight, S Cirilli, N Buratti, C Vérati, S Nomade, ...
Geology 32 (11), 973-976, 2004
3952004
The Central Atlantic Magmatic Province at the Triassic–Jurassic boundary: paleomagnetic and 40Ar/39Ar evidence from Morocco for brief, episodic volcanism
KB Knight, S Nomade, PR Renne, A Marzoli, H Bertrand, N Youbi
Earth and Planetary Science Letters 228 (1-2), 143-160, 2004
2672004
Chronology of the Central Atlantic Magmatic Province: implications for the Central Atlantic rifting processes and the Triassic–Jurassic biotic crisis
S Nomade, KB Knight, E Beutel, PR Renne, C Verati, G Féraud, A Marzoli, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244 (1-4), 326-344, 2007
2432007
High-precision 14C and 40Ar/39Ar dating of the Campanian Ignimbrite (Y-5) reconciles the time-scales of climatic-cultural processes at 40 ka
B Giaccio, I Hajdas, R Isaia, A Deino, S Nomade
Scientific Reports 7 (1), 1-10, 2017
1732017
Alder Creek sanidine (ACs-2): a Quaternary 40Ar/39Ar dating standard tied to the Cobb Mountain geomagnetic event
S Nomade, PR Renne, N Vogel, AL Deino, WD Sharp, TA Becker, ...
Chemical geology 218 (3-4), 315-338, 2005
1722005
Miocene volcanism in the Lhasa block, Tibet: spatial trends and geodynamic implications
S Nomade, PR Renne, X Mo, Z Zhao, S Zhou
Earth and Planetary Science Letters 221 (1-4), 227-243, 2004
1682004
Inland human settlement in southern Arabia 55,000 years ago. New evidence from the Wadi Surdud Middle Paleolithic site complex, western Yemen
A Delagnes, C Tribolo, P Bertran, M Brenet, R Crassard, J Jaubert, ...
Journal of Human Evolution 63 (3), 452-474, 2012
1222012
Miocene to Messinian deformation and hydrothermal activity in a pre-Alpine basement massif of the French western Alps: new U-Th-Pb and argon ages from the Lauzière massif
D Gasquet, JM Bertrand, JL Paquette, J Lehmann, G Ratzov, ...
Bulletin de la Société Géologique de France 181 (3), 227-241, 2010
1042010
Extremely rapid directional change during Matuyama-Brunhes geomagnetic polarity reversal
L Sagnotti, G Scardia, B Giaccio, JC Liddicoat, S Nomade, PR Renne, ...
Geophysical Journal International 199 (2), 1110-1124, 2014
962014
Earliest known hominin activity in the Philippines by 709 thousand years ago
T Ingicco, GD van den Bergh, C Jago-On, JJ Bahain, MG Chacón, ...
Nature 557 (7704), 233-237, 2018
922018
Mediterranean winter rainfall in phase with African monsoons during the past 1.36 million years
B Wagner, H Vogel, A Francke, T Friedrich, T Donders, JH Lacey, ...
Nature 573 (7773), 256-260, 2019
872019
40Ar/39Ar constraints on some French landmark Late Pliocene to Early Pleistocene large mammalian paleofaunas: Paleoenvironmental and paleoecological implications
S Nomade, JF Pastre, H Guillou, M Faure, C Guérin, E Delson, E Debard, ...
Quaternary Geochronology 21, 2-15, 2014
842014
The earliest securely dated hominin fossil in Italy and evidence of Acheulian occupation during glacial MIS 16 at Notarchirico (Venosa, Basilicata, Italy)
A Pereira, S Nomade, P Voinchet, JJ Bahain, C Falguères, H Garon, ...
Journal of Quaternary Science 30 (7), 639-650, 2015
792015
The Guiana and the West African shield Palaeoproterozoic grouping: new palaeomagnetic data for French Guiana and the Ivory Coast
S Nomade, Y Chen, A Pouclet, G Féraud, H Théveniaut, BY Daouda, ...
Geophysical Journal International 154 (3), 677-694, 2003
782003
Duration and dynamics of the best orbital analogue to the present interglacial
B Giaccio, E Regattieri, G Zanchetta, S Nomade, PR Renne, CJ Sprain, ...
Geology 43 (7), 603-606, 2015
772015
Late Quaternary record of the vegetation and catchment-related changes from Lake Paravani (Javakheti, South Caucasus)
E Messager, S Belmecheri, U Von Grafenstein, S Nomade, V Ollivier, ...
Quaternary Science Reviews 77, 125-140, 2013
752013
Evolution of ocean-island rifts: The northeast rift zone of Tenerife, Canary Islands
JC Carracedo, H Guillou, S Nomade, E Rodríguez-Badiola, ...
Bulletin 123 (3-4), 562-584, 2011
752011
Application of deuteron–deuteron (D–D) fusion neutrons to 40Ar/39Ar geochronology
PR Renne, KB Knight, S Nomade, KN Leung, TP Lou
Applied Radiation and Isotopes 62 (1), 25-32, 2005
752005
Geomagnetic paleointensity and direct age determination of the ISEA (M0r?) chron
R Zhu, KA Hoffman, S Nomade, PR Renne, R Shi, Y Pan, G Shi
Earth and Planetary Science Letters 217 (3-4), 285-295, 2004
752004
Geomagnetic, cosmogenic and climatic changes across the last geomagnetic reversal from Equatorial Indian Ocean sediments
JP Valet, F Bassinot, A Bouilloux, D Bourlès, S Nomade, V Guillou, ...
Earth and Planetary Science Letters 397, 67-79, 2014
742014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20