Παρακολούθηση
Georgios T. Manolis
Georgios T. Manolis
School of Civil Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clustering mechanisms of flood occurrence; modelling and relevance to insurance practices
GT Manolis, K Papoulakos, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Tsaknias, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 9357, 2020
32020
Exploring Hurst-Kolmogorov Dynamics: Unraveling the (temporal) link between Flood Insurance Claims and Streamflow Extremes in the contiguous USA
GT Manolis, K Papoulakos, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Tsaknias, ...
EGU24, 2024
2024
Reformulation of Agricultural Sustainability
N Pelekanos, K Papoulakos, GT Manolis, D Panagoulia
EGU General Assembly Conference Abstracts, 2586, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3